Αλλαγή επωνυμίας των MetLife Α.Ε.Α.Ζ. και MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Σε συνέχεια της απόκτησης της MetLife στην Ελλάδα από τον Όμιλο NN, η MetLife Ανώνυμη Εταιρία Ασφαλίσεων Ζωής μετονομάστηκε σε ΝΝ ΙΙ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής, με διακριτικό τίτλο NN Hellas II, μέχρι την ενοποίησή της με την ΝΝ Hellas, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.

Παράλληλα, η MetLife Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων μετονομάστηκε σε ΝΝ Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, με διακριτικό τίτλο NN A.E.Δ.Α.Κ.

Ο Όμιλος ΝΝ, με οδηγό τις αξίες του, υλοποιεί σταδιακά και με προσεκτικά βήματα την ενοποίηση των εταιριών, έχοντας στο επίκεντρο τους ασφαλισμένους, τους εργαζόμενους και τα δίκτυα διανομής, και στόχο τη δημιουργία της μεγαλύτερης ασφαλιστικής εταιρίας στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται πως το προηγούμενο μήνα περίπου ξεκίνησε η σταδιακή αντικατάσταση των σημάτων της MetLife με εκείνα της NN στο πλαίσιο της απορρόφησης της πρώτης μετά το πρόσφατο deal. Η τοποθέτηση εξωτερικών πινακίδων ΝΝ έγινε ήδη στα κτίρια της MetLife στο Μαρούσι, ενώ μέχρι και τα μέσα Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί και στα γραφεία πωλήσεων στην υπόλοιπη Αττική και την περιφέρεια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*