Νέα ενημέρωση για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της City Insurance S.A.

Νέα ενημέρωση από την ΤτΕ για την ασφαλιστική επιχείρηση Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A.

Το Εγγυητικό Κεφάλαιο της Ρουμανίας (FGA), με ανάρτησή του στον ιστοχώρο του, απευθύνει οδηγίες για τους αιτούντες αποζημίωσης κατόπιν της από 9.2.2022 (μη οριστικής) απόφασης του δικαστηρίου για την έναρξη της διαδικασίας πτώχευσης της ασφαλιστικής επιχείρησης Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. (CITY) και τον ορισμό της εταιρείας CITR Company ως εκκαθαριστή.

Βάσει της απόφασης, ενεργοποιείται η προθεσμία των 90 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων παραμένουν σε ισχύ τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που έχει εκδώσει η CITY, εφόσον αυτά δεν έχουν λήξει νωρίτερα. 

Σχετικός σύνδεσμος:

https://www.fgaromania.ro/en/bankruptcy-proceedings-against-city-insurance-sa-opened-in-court/ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*