Κακοκαιρία: Θα διεκδικήσει αποζημιώσεις για τα μέλη της η ΕΚΠΟΙΖΩ

«Εύλογες και δίκαιες» αποζημιώσεις, θα διεκδικήσει είτε εξωδικαστικά είτε δικαστικά, η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), για υλικές ζημιές ή ηθική βλάβη που υπέστησαν τα μέλη της, εξαιτίας παραλείψεων των υπόχρεων, από της σφοδρή κακοκαιρία της Δευτέρας 24 Ιανουαρίου και των επόμενων ημερών.

Συγκεκριμένα η ΕΚΠΟΙΖΩ αναφέρει σε ανακοίνωσή της τα εξής:

«Στη σφοδρή κακοκαιρία της Δευτέρας 24.1.2022 και τις επόμενες ημέρες από αυτήν υπέστησαν σοβαρές συνέπειες, όπως είναι γνωστό, χιλιάδες πολίτες. Οι σοβαρότερες από αυτές ήταν αναμφισβήτητα ο εγκλωβισμός των οδηγών και συνεπιβατών στην Αττική Οδό, σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμα και για 30 ώρες.

Όσον αφορά στην αστική ευθύνη έναντι των ατόμων που εγκλωβίστηκαν, ανεξάρτητα από τυχόν ευθύνες δημοσίων φορέων όπως η Τροχαία, η Περιφέρεια κτλ., καταρχήν υπόχρεοι είναι οι οργανισμοί που είναι επιφορτισμένοι με τη συντήρηση του δικτύου της Αττικής Οδού και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας των οχημάτων.

Η ανάδοχος εταιρεία του έργου της Αττικής Οδού έχει αναλάβει την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να λειτουργεί το έργο συνεχώς και σε υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, να εξασφαλίζει την ομαλή και ανεμπόδιστη διεξαγωγή της κυκλοφορίας του κοινού, την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση σε έκτακτες ή και επείγουσες καταστάσεις, την πρόνοια για την ασφάλεια των χρηστών (ατόμων και οχημάτων) κτλ.

Παράλληλα, έχει συσταθεί ανώνυμη εταιρεία που έχει αναλάβει, μεταξύ άλλων, τις εξής δραστηριότητες: τη διαχείριση της κυκλοφορίας, τον εντοπισμό, την επέμβαση και την αντιμετώπιση συμβάντων και ατυχημάτων, τη συντήρηση του έργου (προληπτική και διορθωτική).

Οι παραπάνω εταιρίες είναι προφανές ότι άσκησαν πλημμελώς τα καθήκοντά τους και επέδειξαν τουλάχιστον αμελή και αντίθετη στην καλή πίστη συμπεριφορά, που για το λόγο αυτό είναι παράνομη. Έτσι, όσοι εξαιτίας της παράλειψης των υπόχρεων να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα υπέστησαν ζημία, δικαιούνται να απαιτήσουν την αποκατάστασή τους.

Στη ζημία περιλαμβάνονται τυχόν θετικές ζημίες (λ.χ. βλάβη στο όχημα εξαιτίας του εγκλωβισμού, ανάλωση αγαθών που έπρεπε να παραδοθούν κτλ.), διαφυγόντα κέρδη (λ.χ. απώλεια ημερομίσθιου, απώλεια σημαντικές επαγγελματικής συνάντησης κτλ.) και η ηθική βλάβη που υπέστησαν από την τεράστια αυτή ταλαιπωρία. Τα δικαστήρια έχουν κατά το παρελθόν επιδικάσει αποζημιώσεις σε οδηγούς που ταλαιπωρήθηκαν σε κλειστά τμήματα του εθνικού δικτύου λόγω παραλείψεων των αρμόδιων φορέων.

Οι αποζημιώσεις που έχουν ανακοινωθεί ότι θα δοθούν ανά όχημα είναι βέβαιο ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δε θα καλύπτουν τις ζημίες που έχουν υποστεί οι εγκλωβισμένοι οδηγοί και επιβάτες, υλικές και ηθική, ούτε καν σε συμβολικό επίπεδο. Δε λαμβάνουν υπόψη ειδικότερες συνθήκες, όπως η διάρκεια του εγκλωβισμού, ο αριθμός των επιβατών ανά όχημα, τυχόν προβλήματα υγείας, θετικές και αρνητικές ζημίες που υπέστησαν κτλ.

Αντίθετα, φαίνεται ότι περισσότερο επιχειρείται να τεθεί ένα όριο στις εύλογες διεκδικήσεις των πολιτών, με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των υπεύθυνων εταιριών. Εξάλλου, οι πολίτες θα πρέπει να είναι προσεκτικοί εφόσον αποφασίσουν να λάβουν τις όποιες αποζημιώσεις, αφού είναι βέβαιο ότι οι σχετικές συμφωνίες θα περιλαμβάνουν ρήτρες παραίτησης από περαιτέρω αξιώσεις.

Η κακοκαιρία βέβαια της 24.1.2022 ταλαιπώρησε και ζημίωσε χιλιάδες ακόμα πολίτες. Δεν πρέπει να παραβλέπεται ότι παρόμοιες ευθύνες έχει και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ για τον εγκλωβισμό εκατοντάδων επιβατών και τον τραυματισμό ορισμένων από αυτούς, μετά από το σιδηροδρομικό ατύχημα στην περιοχή μεταξύ Λιβαδειάς και Τιθορέας την 24.1.2022.

Εξάλλου, αστική ευθύνη έχουν και όσοι οργανισμοί δε φρόντισαν να συντονίσουν τις ενέργειές τους για την έγκαιρη αποκομιδή κλαδιών δένδρων σε κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα την πτώση τους σε καλώδια του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Πολλά νοικοκυριά έμειναν για ημέρες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, με συνέπεια, μεταξύ άλλων, να κινδυνεύσουν ασθενείς που εξαρτώνται από συσκευές που καταναλώνουν ενέργεια.

Ευθύνες λοιπόν μπορούν να καταλογιστούν τόσο στους αρμόδιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και στο διαχειριστή του δικτύου-ΔΕΔΔΗΕ, με τον τελευταίο να είναι υπεύθυνος και για τη γενικότερη ανταπόκρισή του στο έργο της λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου και της απρόσκοπτης πρόσβασης των καταναλωτών σε αυτό

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. καλεί τις εταιρείες που παραβίασαν τις υποχρεώσεις τους να αναλάβουν τις ευθύνες τους για ουσιαστικές και πλήρης αποζημιώσεις στους καταναλωτές που ταλαιπωρήθηκαν στους δρόμους και στις οικίες τους από τις διακοπές ρεύματος.

Για τους παραπάνω λόγους, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο των θεσμικών δυνατοτήτων που παρέχουν οι διατάξεις του Ν.2251/1994 στις ενώσεις καταναλωτών, προτίθεται να διεκδικήσει εύλογες και δίκαιες αποζημιώσεις, είτε εξωδικαστικά είτε δικαστικά, για τα μέλη της που ζημιώθηκαν από τα παραπάνω γεγονότα.

Όσοι θέλουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα που θα βρουν στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΚΠΟΙΖΩ.».Ε