Οι 3 βασικοί επιχειρησιακοί κίνδυνοι που απασχολούν την Ελλάδα

Ελαφρώς διαφορετική είναι η κατάταξη των κινδύνων που πρωταγωνιστούν στην Ελλάδα για το 2022 σε σχέση με τις εκτιμήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα βασικό προβληματισμό αποτελούν οι Φυσικές Καταστροφές, ενώ παγκοσμίως οι κυβερνοκίνδυνοι (3η θέση στην Ελλάδα).

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Allianz Risk Barometer 2022 για τη χώρα μας είναι:

-Οι Φυσικές καταστροφές που ανέβηκαν στην 1η θέση της κατάταξης με 46% των απαντήσεων αποτελεί το πρώτο επιχειρησιακό κίνδυνο στην Ελλάδα,

-ακολουθεί το Ξέσπασμα της πανδημίας που έπεσε στη 2η θέση με 42%

-και οι Κυβερνο-κίνδυνοι που έπεσαν στην 3η θέση με 38%.

Πως συμπληρώνεται η πρώτη 10αδα στην Ελλάδα

Ακολουθούν επίσης η  Διακοπή επιχειρησιακής δραστηριότητας (#4 με 33%), Εξελίξεις στις αγορές (#5, άνοδος τριών θέσεων με 25%).

Στην 6η θέση με 17% συναντάμε τους κινδύνους που περιλαμβάνουν Αλλαγές στη νομοθεσία και τους κανονισμούς, Μακροοικονομικές εξελίξεις και Πυρκαγιά/Έκρηξη (νέα είσοδος στην κατάταξη).

Οι δυο τελευταίοι κίνδυνοι που φέτος έπεσαν στην κατάταξη της έρευνας περιλαμβάνουν την Κλιματική αλλαγή (#9 με 13%) και τους Πολιτικούς κινδύνους και τη βία (#10 με 8%).

Τι συμβαίνει στην κόσμο 

Οι κίνδυνοι στον κυβερνοχώρο αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία για τις εταιρείες παγκοσμίως το 2022, σύμφωνα με το Allianz Risk Barometer. Η απειλή επιθέσεων ransomware, παραβιάσεων δεδομένων ή μεγάλων διακοπών λειτουργίας πληροφορικής ανησυχεί τις εταιρείες ακόμη περισσότερο από τη διακοπή της επιχειρησιακής δραστηριότητας και της εφοδιαστικής αλυσίδας, τις φυσικές καταστροφές ή την πανδημία Covid-19, τα οποία είχαν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις εταιρείες, το περασμένο έτος.

Τα περιστατικά στον κυβερνοχώρο κατατάσσονται στην κορυφή του Allianz Risk Barometer για δεύτερη φορά στην ιστορία της έρευνας (44% των απαντήσεων), η Διακοπή επιχειρησιακής δραστηριότητας – Business Interruption πέφτει στη δεύτερη θέση (42%) και οι Φυσικές καταστροφές στην τρίτη θέση (25%), από την έκτη το 2021. Η Κλιματική αλλαγή ανεβαίνει στην υψηλότερη από ποτέ κατάταξή της στην έκτη θέση (17%, από την ένατη), ενώ το Ξέσπασμα της πανδημίας πέφτει στην τέταρτη θέση (22%). Η ετήσια έρευνα για τους παγκόσμιους επιχειρησιακούς κινδύνους από την Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) ενσωματώνει τις απόψεις 2.650 εμπειρογνωμόνων σε 89 χώρες και επικράτειες, συμπεριλαμβανομένων CEOs, Risk managers, Brokers και ασφαλιστικών εμπειρογνωμόνων.

«Η «Διακοπή επιχειρησιακής δραστηριότητας» θα παραμείνει πιθανότατα το βασικό υποκείμενο θέμα κινδύνου το 2022», συνοψίζει ο διευθύνων σύμβουλος της AGCS, Joachim Mueller. «Για τις περισσότερες εταιρείες, ο μεγαλύτερος φόβος είναι να μην μπορούν να παράγουν τα προϊόντα τους ή να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Το 2021 σημειώθηκαν πρωτοφανή επίπεδα αναταραχής, που προκλήθηκαν από διάφορα εναύσματα. Οι καταστροφικές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, ο αντίκτυπος στην εφοδιαστική αλυσίδα από πολλά καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, καθώς και τα προβλήματα στην παραγωγή και τις μεταφορές που σχετίζονται με την πανδημία προκάλεσαν όλεθρο. Αυτή η χρονιά υπόσχεται μόνο μια σταδιακή χαλάρωση της κατάστασης, αν και δεν μπορούν να αποκλειστούν περαιτέρω προβλήματα που σχετίζονται με τον Covid-19. Η οικοδόμηση ανθεκτικότητας έναντι των πολλών αιτιών διακοπής των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων, γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες».

διαβάστε αναλυτικά: Allianz Risk Barometer 2022: Cyber-risk, κορυφαίος επιχειρησιακός κίνδυνος παγκοσμίως

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*