Ομαδικές ασφαλίσεις: Επικεντρώνονται στον άνθρωπο και προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις εταιρείες

Ολοένα και μεγαλύτερη δυναμική αποκτούν τα ομαδικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, με τα συνταξιοδοτικά να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος στην παραγωγή διαχρονικά. Κοινή συνιστώσα είναι πως οι ηγεσίες ομίλων και εταιρειών εμφανίζονται περισσότερο συνειδητοποιημένες ως προς την ομαδική ασφάλιση, η οποία πολλαπλασιάζει τα οφέλη του ασφαλισμένου σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, εργατικών ατυχημάτων ή άλλων μεγάλων κινδύνων. Πολύ δε περισσότερο εν μέσω υγειονομικής κρίσης, η οποία δημιούργησε νέες ανάγκες, ιδιαίτερα για ευκολότερη και αμεσότερη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας.

 Οι ομαδικές ασφαλίσεις αποτελούν ένα «όχημα» που προσδίδει προστιθέμενη αξία στις εταιρείες και καλύπτουν τα κενά που αφήνει η κοινωνική ασφάλιση στην περίθαλψη των εργαζομένων, ενώ επικεντρώνονται στο ανθρώπινο δυναμικό και, εν τέλει, στον ίδιο τον άνθρωπο. 

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της ΕΑΕΕ, η παραγωγή ασφαλίστρων στο πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 316 εκατ. περίπου, έναντι 298 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ήτοι σημειώνοντας αύξηση 6,2%.

Οι ασφαλίσεις δανειοληπτών κατέγραψαν μείωση στο πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ, αντιθέτως, μεγάλη αύξηση παρουσίασαν οι ασφαλίσεις για συνταξιοδοτικά προγράμματα και εργαζομένων (ζωής-υγείας-ατυχημάτων).

 Αυξημένες ήταν και οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από τις ασφαλιστικές στο πρώτο εξάμηνο του 2021 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2020, ήτοι 280 εκατ. έναντι 208 εκατομμυρίων.

 

Ενδεικτικό της ανόδου που γνωρίζει ο κλάδος των ομαδικών ασφαλίσεων είναι το γεγονός ότι το μεγαλύτερο βάρος της αύξησης του συνόλου των αποζημιώσεων, ήτοι το 12,9%, έπεσε στα ομαδικά συμβόλαια, στα οποία υπήρξε αύξηση 34,3%, ενώ στα ατομικά περιορίστηκε στο +5,5%.

*από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*