Από Δευτέρα οι αιτήσεις για το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Εθνική Ασφαλιστική

Νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης θα τρέξει ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας από την ερχόμενη Δευτέρα 10/1 στην Εθνική Ασφαλιστική. Υπενθυμίζεται πως η εξαγορά της δεύτερης από το CVC Capital βρίσκεται εν αναμονή της έγκρισης της DGComp για την ολοκλήρωση του deal.

Κατά τα άλλα, ευοίωνες είναι οι εκτιμήσεις απο πλευράς αποτελεσμάτων για το σύνολο του 2021, σε συνέχεια των ισχυρών μεγεθών που εμφάνισε η ασφαλιστική το 9μηνο.

διαβάστε: Πως η Εθνική Ασφαλιστική αύξησε κέρδη και παραγωγή στο 9μηνο

Αναφορικά με το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, σε αυτό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι εργαζόμενοί της άνω των 30 ετών, με σύμβαση αορίστου χρόνου και με συμπληρωμένη προϋπηρεσία 7 χρόνων στην εταιρεία.

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στη δράση θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 28 Ιανουαρίου 2022.

Στόχο του προγράμματος αποτελεί κυρίως η συμμετοχή όσων βρίσκονται σε πορεία συνταξιοδότησης ή έχουν μεγάλο χρόνο προϋπηρεσίας στην εταιρεία.

Το πλαφόν που έχει οριστεί για τη συνολική αποζημίωση είναι τα 150.000 ευρώ.

Αναλυτικότερα, το ποσό θα προκύψει από τη βασική αποζημίωση, η οποία προσαυξάνεται κατά 30% για συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων και κατά 20% ανάλογα με την ηλικία, ενώ θα δίνονται 7.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

Ειδικότερα, η βασική αποζημίωση υπολογίζεται ως εξής:

Ηλικίες 30 – 44 ετών

7 έτη προϋπηρεσίας: 10 μισθοί
11 έως 25 έτη προϋπηρεσίας: 20 μισθοί
26 έως 34 έτη προϋπηρεσίας: 20 μισθοί

Ηλικίες 45 – 49 ετών

7 έτη προϋπηρεσίας: 20 μισθοί11 έως 25 έτη προϋπηρεσίας: 20 μισθοί
26 έως 34 έτη προϋπηρεσίας: 25 μισθοί

Ηλικίες 50 – 54 ετών

7 έτη προϋπηρεσίας: 25 μισθοί
11 έως 25 έτη προϋπηρεσίας: 25 μισθοί
26 έως 34 έτη προϋπηρεσίας: 30 μισθοί
35 έτη προϋπηρεσίας και άνω: 30 μισθοί

Ηλικίες 55 ετών και άνω

7 έτη προϋπηρεσίας: 30 μισθοί

11 έως 25 έτη προϋπηρεσίας: 30 μισθοί
26 έως 34 έτη προϋπηρεσίας: 35 μισθοί
35 έτη προϋπηρεσίας και άνω: 35 μισθοί

Ομαδικό συμβόλαιο ασφάλισης

Επιπλέον οι συμμετέχοντες που δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης γήρατος, πλήρους ή μειωμένης, θα ενταχθούν σε ομαδικό συμβόλαιο, μέχρι τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος, με μέγιστη διάρκεια τα 5 έτη.

Τα ασφάλιστρα θα καλύπτονται από την εταιρεία. Όταν λήξει το συμβόλαιο αυτό, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:

α) Να καλυφθούν μέσω ατομική ασφαλιστήριου συμβολαίου, χωρίς προασφαλιστικό έλεγχο και με την εκάστοτε ισχύουσα έκπτωση για τους εν ενεργεία εργαζομένους της εταιρείας ή

β) Να συνεχίσουν την ασφάλιση μέσω του ομαδικού συμβολαίου για επιπλέον 3 έτη, καταβάλλοντας οι ίδιοι αποκλειστικά το σύνολο των εισφορών.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*