Μήνυμα του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς το προσωπικό

Προς όλο το Προσωπικό της Τράπεζας της Ελλάδος

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Θέλω να πιστεύω ότι το 2021 θα καταγραφεί στην ιστορία ως η αρχή του τέλους της πανδημίας Covid-19 και της επιστροφής στην κανονικότητα. Ελπίζω αντίστοιχα  στο τέλος του 2022 να μπορέσουμε να πούμε με σιγουριά ότι η επιστήμη νίκησε την πανδημία.

Το 2021 η Τράπεζα της Ελλάδος συμμετείχε ως μέλος του Ευρωσυστήματος στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξασφαλίζοντας ομαλές χρηματοπιστωτικές συνθήκες και συμβάλλοντας στην επίτευξη του στόχου της σταθερότητας των τιμών. Συμμετείχε επίσης στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της εποπτικής πολιτικής  του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM). Τόσο η άσκηση νομισματικής πολιτικής όσο και η άσκηση εποπτικής πολιτικής πραγματοποιήθηκαν τη χρονιά που πέρασε κάτω από τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, και, μαζί με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής εκ μέρους των κυβερνήσεων των κρατών-μελών της ζώνης του Ευρώ, δημιούργησαν ασπίδα προστασίας της οικονομίας απέναντι στην πανδημία. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στοχεύοντας στην ενίσχυση του ρόλου της σε θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, δημιούργησε το Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας για τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, την υποστήριξη και την υλοποίηση δράσεων, αναφορικά με το κλίμα και τη βιωσιμότητα. Δεσμεύτηκε, επίσης στο πλαίσιο της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών COP26, να συμβάλλει, εντός των αρμοδιοτήτων της, στην επίτευξη του Στόχου που περιλαμβάνεται στο άρθρο 2.1(γ) της Συμφωνίας των Παρισίων. Τέλος εγκαινίασε την πρώτη μεγάλη έκθεση για την κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα με τίτλο «Οικονομία και κλίμα – Handle with Care» για τη διοργάνωση της οποίας συνεργάστηκαν περισσότερες από δέκα Διευθύνσεις με το Κέντρο Πολιτισμού Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας. 

Για τη μεγιστοποίηση της συμβολής της Τράπεζας της Ελλάδος σε θέματα χρηματοοικονομικής καινοτομίας, το 2021 δημιουργήθηκε το λεγόμενο Προστατευμένο Κανονιστικό Περιβάλλον. Στο Περιβάλλον αυτό, οι εταιρείες χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (FinTechs) μπορούν να δοκιμάσουν τις καινοτόμες χρηματοοικονομικές προτάσεις τους υπό την καθοδήγηση και τη συνεργασία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πρόσφατα, επίσης, τέθηκε σε λειτουργία το νέο μοντέλο  διακανονισμού άμεσων πληρωμών στην ελληνική συνιστώσα του συστήματος πληρωμών TARGET 2 που διαχειρίζεται η Τράπεζα. Πλέον οι άμεσες πληρωμές γίνονται φιλικότερες για τον χρήστη, δημιουργώντας την προοπτική ευρύτερης υιοθέτησής τους ως μέσου πληρωμών από το κοινό.

Η σκληρή δουλειά αλλά και το συγγραφικό έργο πολλών στελεχών της Τράπεζας της Ελλάδος συνέβαλαν και το 2021 στη συγγραφή της Ετήσιας Έκθεσης του Διοικητή, των Ενδιάμεσων Εκθέσεων Νομισματικής Πολιτικής και των Εκθέσεων Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με τις εκθέσεις αυτές παρέχεται αντικειμενική και επιστημονικά θεμελιωμένη ενημέρωση, προσβάσιμη σε όλους. 

Σε ό,τι αφορά στη βελτίωση της οργανωτικής  ικανότητας και ανθεκτικότητας, το έργο της Διοικητικής Αναδιοργάνωσης της Τράπεζας με την επωνυμία «Μέλλον» παράγει ήδη απτά αποτελέσματα που σταδιακά βελτιώνουν τον τρόπο που η Τράπεζα είναι οργανωμένη και λειτουργεί. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν και οι πρώτες οργανωτικές μεταβολές που στοχεύουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων, ώστε η Τράπεζα της Ελλάδος να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας εποχής και των τεχνολογικών εξελίξεων. Το 2022 επιδιώκεται να ολοκληρωθεί το σημαντικό αυτό έργο, καθώς η βελτίωση του τρόπου με τον οποίο η Τράπεζα είναι οργανωμένη και λειτουργεί, επηρεάζει θετικά το εργασιακό περιβάλλον και, τελικά, την παραγωγικότητα, την απόδοση και την εξέλιξή του προσωπικού. 

διαβάστε περισσότερα στο banks.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*