Ευρωπαϊκή Πίστη: Επιστέγασμα της φιλοσοφίας του Ομίλου η εισαγωγή στο δείκτη ESG του ΧΑ

Αν για πολλούς οργανισμούς η υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών προς μια βιώσιμη ανάπτυξη θεωρείται απαίτηση πλέον από την νομοθεσία, για την Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί θεμέλιο λίθο στη καθημερινή κουλτούρα των εργαζομένων και των στρατηγικών αποφάσεων που λαμβάνει η διοίκηση.

Εδώ και χρόνια, επιδεικνύει μια πλούσια δράση σε όλους τους τομείς των γνωστών, σήμερα, δεικτών ESG: στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στην εταιρική διακυβέρνηση.

Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος Ευρωπαϊκή Πίστη δε θα μπορούσε να λείπει από το νεοσύστατο δείκτη ESG (Environmental Social Governance) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποτελώντας ουσιαστικά την πρώτη Εταιρία που εκπροσώπησε τον Ασφαλιστικό Κλάδο.

Ο εν λόγω δείκτης δημιουργήθηκε μετά από κοινή πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών να αναθέσουν στο Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τη διενέργεια σχετικής μελέτης για το βαθμό αναγνώρισης από τις εισηγμένες εταιρίες της ESG τάσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα δημοσιευμένα στοιχεία της κάθε εταιρίας για το οικονομικό έτος 2019.

Στόχος του νέου «πράσινου» δείκτη αποτελεί η αύξηση της ελκυστικότητας του επενδυτικού προφίλ των εταιριών στον δείκτη ESG, καθώς ο κόσμος στρέφεται ολοένα και περισσότερο σε εταιρίες, οι οποίες είναι πλήρως συμμορφωμένες σε θέματα διαχείρισης σχετικά με το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση.

Υπεύθυνη πολιτική

Κάθε δύο έτη, η Ευρωπαϊκή Πίστη δημοσιεύει τον σχετικό Απολογισμό Βιώσιμης Ανάπτυξης, όντας ο μοναδικός ασφαλιστικός οργανισμός που το πράττει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του GRI G4, τις αρχές του ISO 26000 για τη κοινωνική υπευθυνότητα, τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ.

Ενδεικτικά, μόνο το πρώτο 6μηνο του 2021 ο Όμιλος προχώρησε στην πραγματοποίηση 26 δράσεων ΕΚΕ, με τις 14 να αφορούν στην ενίσχυση του ευρύτερου Κοινωνικού Ιστού, τις 4 στη στήριξη Ευπαθών Ομάδων, τις 6 στον Αθλητισμό, την Εκπαίδευση και στο Περιβάλλον και τις 2 στις Φιλοζωικές Οργανώσεις.

Μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο της φιλοσοφίας του Ομίλου βρίσκονται πάντα πρωτοβουλίες και πλήθος δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που έχουν ως άμεσο στόχο την υπεράσπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη στήριξη της πληγείσας Ελληνικής Κοινωνίας, τη βελτίωση των Συνθηκών Εργασίας, την Προστασία του Περιβάλλοντος και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

Ειδικότερα, διαρκείς είναι οι προσπάθειες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ομίλου υπό το πρίσμα της συνεχούς μείωσης των ρύπων, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, καθώς και την εισαγωγή κριτηρίων επιλογής προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών με βάση την περιβαλλοντική τους απόδοση.

Ιδιαίτερη έμφαση επίσης δίνει ο Όμιλος στις αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης, επιτυγχάνοντας τη χρηστή και αποτελεσματική Διοίκηση του Ομίλου, με αποδοτική χρήση των διαθέσιμων παραγωγικών πόρων, καθώς και διαφάνεια στις εταιρικές λειτουργίες, προς το μακροπρόθεσμο συμφέρον όλων των μετόχων.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη έχει αποδείξει πως, παράλληλα με την ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών της, αναπτύσσει διαρκώς νέες ενέργειες και δράσεις προς όφελος της Κοινωνίας και του Περιβάλλοντος, υλοποιώντας στο έπακρο τη δέσμευσή της για πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης άμεσα συνυφασμένες με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*