Ασφαλιστικές: Στο εξωτερικό παραμένει μεγάλο μέρος των επενδύσεων

του Βάιου Κρόκου

Δεν έχει αλλάξει η μεγάλη εικόνα όσον αφορά τις τοποθετήσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, όπως προκύπτει και από τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ, καθώς σχεδόν το 60% των επενδύσεων παραμένει σε τίτλους του εξωτερικού.

Πρόκειται βέβαια για ένα ζήτημα σύνθετο που συνδιαμορφώνεται από πολλούς παράγοντες. Από το τοπίο σε εγχώριο θεσμικό επίπεδο, από τις κατευθυντήριες γραμμές που ορίζει η ευρωπαϊκή εποπτεία (EIOPA) και από το γενικότερο χρηματοοικονομικό και μακροοικονομικό περιβάλλον.

Την αναγκαιότητα, ωστόσο, ώστε να υπάρξουν οι διαβουλεύσεις εκείνες με τη Πολιτεία με στόχο τον επαναπατρισμό κεφαλαίων έχει αναδείξει εδώ και καιρό από τη πλευρά της η ΕΑΕΕ με προτάσεις για ομόλογα υποδομών κλπ.

Πόσο μάλλον τώρα που η εγχώρια οικονομία ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας, ενώ πληθαίνουν οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της ευρύτερης αναπτυξιακής ανάτασης για την επόμενη μέρα (Ταμείο Ανάκαμψης, κοινοτικοί πόροι και εργαλεία, εκδόσεις κρατικών – εταιρικών ομολόγων).

Η εικόνα

Συνολικά το προφίλ των επενδυτικών χαρτοφυλακίων των εταιρειών παραμένει χαμηλού ρίσκου με τη πλειοψηφία να αφορά μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και ομόλογα. Σημειώνεται ωστόσο πως στο γ’ τρίμηνο του 2021,  σημειώθηκαν αγορές ξένων τίτλων και ρευστοποιήσεις τίτλων του εσωτερικού.

Η αξία των συνολικών τοποθετήσεων των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε χρεωστικούς τίτλους αυξήθηκε σε 12.185 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ΄ τριμήνου του 2021, έναντι 12.149 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων επί του συνολικού ενεργητικού μειώθηκε στο 59,2% το γ΄ τρίμηνο από 59,7% το προηγούμενο τρίμηνο.

διαβάστε: ΤτΕ: Πόσο αυξήθηκε το ενεργητικό των ασφαλιστικών το γ’ τρίμηνο

Σχεδόν 11 δισ. ευρώ στο εξωτερικό

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ κατά τη λήξη του γ’ τριμήνου (30/9/2021), οι καταθέσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα διαμορφώθηκαν στα 972 εκατ, οι τοποθετήσεις σε χρεωστικούς τίτλους στα 4,87 δισ, σε Αμοιβαία Κεφάλαια 1,06 δισ. ευρώ και σε μετοχές 541 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, όσον αφορά το εξωτερικό, οι καταθέσεις άγγιξαν τα 718 εκατ. ευρώ, οι τοποθετήσεις σε 7,3 δισ. ευρώ, σε Α/Κ σε 2,77 δισ. ευρώ και σε μετοχές στα 237 εκατ. ευρώ.

Σωρευτικά από τα 18,5 δισ. ευρώ περίπου τα 11 δισ. βρίσκονται στο εξωτερικό.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*