Πιστοποίηση επαγγελματικών γνώσεων: Ποιοι πέρασαν στις τελευταίες εξετάσεις της ΤτΕ

Τους πίνακες επιτυχόντων απο τις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων για τη δραστηριότητα διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων που έλαβαν χώρα στις 27 Νοεμβρίου δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Αναλυτικά:

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 27ης Νοεμβρίου 2021 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Ασφαλιστικού Πράκτορα».

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 28ης Νοεμβρίου 2021 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Μεσίτη Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων».

Πατήστε εδώ για τον Πίνακα Επιτυχόντων των εξετάσεων της 28ης Νοεμβρίου 2021 «Πιστοποιητικό Επαγγελματικών Γνώσεων Επενδυτικών Προϊόντων βασιζόμενων σε Ασφάλιση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*