Κλάδος Αυτοκινήτου: Πόσο μειώθηκε η συχνότητα των ζημιών το 2020 του lockdown

Χρήσιμα ευρήματα προκύπτουν από τη Στατιστική Επετηρίδα Αυτοκινητών του 2020 όπως δημοσίευσε η ΕΑΕΕ. Πιο αναλυτικά:

Η ασφάλιση αυτοκινήτων αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κλάδους ασφάλισης στην Ελλάδα. Συμμετέχει κατά 46,4% στην παραγωγή ασφαλίστρων των ασφαλίσεων κατά Ζημιών και κατά 24,1% στην συνολική παραγωγή ασφαλίσεων Ζωής και Ζημιών (στοιχεία έτους 2020).

Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αναφέρεται στην εγγεγραμμένη παραγωγή των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα με εγκατάσταση καθώς και όσων δραστηριοποιούνται μέσω ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και κάνουν χρήση των υπηρεσιών της ΕΑΕΕ.

Η ως άνω οριζόμενη συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων (άθροισμα των κλάδων 3. Χερσαίων οχημάτων και 10. Αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων) του έτους 2020 ήταν 1,05 δισ. €, μειωμένη κατά 3,75% σε σχέση με το 2019. Την ίδια χρονιά οι ασφαλίσεις κατά Ζημιών συνολικά κατέγραψαν παραγωγή 2,25 δισ. €, αυξημένη κατά 0,4% έναντι της προηγούμενης χρονιάς.

Στην παρούσα Στατιστική Επετηρίδα συμμετείχαν με αναλυτικά στοιχεία 30 Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις, με εκτιμώμενη συμμετοχή 91% στο σύνολο του κλάδου ασφάλισης αυτοκινήτων για το 2020.

Οι σημαντικότεροι αριθμοδείκτες που προκύπτουν από τη μελέτη των στοιχείων των ετών 2019 και 2020 αντιστοίχως, αναφορικά με την ασφάλιση αυτοκινήτων για το σύνολο των καλύψεων και των οχημάτων, έχουν ως εξής

Τα ασφαλισθέντα οχήματα και η συχνότητα ζημιών της ανά τύπο ασφαλισμένου οχήματος (με βάση την εκτίμηση πρώτου έτους), φαίνονται στα επόμενα δύο γραφήματα.

Τέλος, οι δείκτες ζημιών (υπολογισμένοι με βάση το οικονομικό έτος) για τους κυριότερους τύπους οχημάτων και καλύψεων είχαν ως εξής.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*