Στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας

Κατατέθηκε την Τρίτη στη Βουλή το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας, που αφορά την ανασύσταση της “Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας” ως ΝΠΙΔ και γενικότερα τις προμήθειες του συστήματος υγείας.

Να σημειωθεί ότι σήμερα περίπου το 80% των προμηθειών στο ΕΣΥ γίνονται παρανόμως και κάθε τόσο νομιμοποιούνται με τροπολογία στη Βουλή.

Όπως υποστηρίζει το υπουργείο Υγείας, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις συστήνεται ένα νέο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), το οποίο είναι υπεύθυνο για τις προμήθειες στον χώρο της Υγείας, με διευρυμένο αντικείμενο, νέο οργανωτικό σχήμα, σύγχρονα εργαλεία χρηστής και αποτελεσματικής διοίκησης και δυνατότητες συνεργασίας με επιστήμονες, εξειδικευμένο προσωπικό και άλλους φορείς.

διαβάστε αναλυτικά στο virus.com.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*