Ασφάλιση πιστώσεων: Απομακρύνει τις επισφάλειες από τους ισολογισμούς και ενισχύει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων

Στα «αχαρτογράφητα νερά» των πιστωτικών κινδύνων στις ξένες αγορές οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν «ιχνηλάτη» την ασφάλιση πιστώσεων

του Βάιου Κρόκου

Πολλά άλλαξαν εν καιρώ πανδημίας. Στο επίκεντρο βρέθηκε, για ευνόητους λόγους, η ανάγκη για προστασία της υγείας και της ανθρώπινης ζωής. Ωστόσο οι συνέπειες της υγειονομικής κρίσης εκτείνονται σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας: Νέα δεδομένα τέθηκαν επί τάπητος στον κόσμο των επιχειρήσεων και των εμπορικών συναλλαγών. Αστάθμητοι παράγοντες, ρίσκα και αβεβαιότητες ποτέ δεν λείπουν, όμως ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας συνολικά ήταν άνευ προηγουμένου ως προς την κλίμακα και την ταχύτητά του.

 Αρκετές εταιρείες προσαρμόστηκαν, υιοθέτησαν σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, άνοιξαν «νέους δρόμους» σε νέες αγορές. Από την άλλη πλευρά, σε μεγάλο βαθμό, οι κρατικές παρεμβάσεις αποτέλεσαν «οξυγόνο» για πολλές από αυτές.

 Τα «απόνερα» του Covid-19 σε οικονομικό επίπεδο τώρα γίνονται πραγματικά ορατά. Προφανώς υπάρχουν διαφοροποιήσεις, καθώς τα χαρακτηριστικά και ο αντίκτυπος διαφέρουν ανά κλάδο. 

Στις μέρες μας, η κουβέντα στράφηκε, όπως ήταν φυσικό, στη διακοπή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ως απόρροια της πανδημίας. Ένα θέμα με πάρα πολλές προεκτάσεις ως προς το τι καλύπτεται και τι αναγράφεται στους όρους κάθε συμβολαίου, εξαιτίας και του γεγονότος ότι η ασφαλιστική βιομηχανία παρέχει ασφαλιστική κάλυψη μόνο για τους κινδύνους εκείνους που μπορούν να υπολογιστούν με βάση τις αρχές της αναλογιστικής επιστήμης. 

Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται σε διεθνές επίπεδο και μένει να φανεί αν θα υπάρξει τελικά συνεργασία μεταξύ της ασφαλιστικής βιομηχανίας και των κυβερνήσεων-κρατών για καλύψεις σε παρόμοια πρωτόγνωρα περιστατικά στο μέλλον.

Πέρα όμως από μια πανδημία, είναι οι επιχειρήσεις θωρακισμένες για να αντιμετωπίσουν κινδύνους και προκλήσεις που φέρνει ο ανταγωνισμός, οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες ή η χαμηλή ρευστότητα; Πόσες επιχειρήσεις –ιδιαίτερα μικρομεσαίες– θα αποταθούν την «επόμενη μέρα» στον ασφαλιστή για να ενισχύσουν τη φερεγγυότητα και τις χρηματοροές τους;

 Οι ασφαλίσεις του κλάδου πιστώσεων και εγγυήσεων απευθύνονται σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Με αυτόν τον τρόπο, μια επιχείρηση φροντίζει για την αδιατάρακτη λειτουργία της. Μπορεί να έχει «απάντηση» για μια σειρά από ενδεχόμενα, όπως π.χ. αν αδυνατεί κάποιος οφειλέτης να αποπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του ή αν η ίδια είναι αδύναμη κάποια στιγμή να εκτελέσει συμβατικές της επαγγελματικές υποχρεώσεις. Παράλληλα, με την ασφάλιση εγγυήσεων ο ασφαλιστής εγγυάται σε μια επιχείρηση την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών της. 

Από την άλλη πλευρά, η ασφάλιση εγγυήσεων διακρίνεται στις άμεσες και στις έμμεσες εγγυήσεις. Σε γενικές γραμμές, στις άμεσες εγγυήσεις ο ασφαλιστής επέχει θέση εγγυητή του πρωτοφειλέτη, ενώ στις έμμεσες εγγυήσεις ο ασφαλιστής δεν υπεισέρχεται στη θέση του εγγυητή, αλλά αναλαμβάνει την κάλυψη του ίδιου του εγγυητή σε περίπτωση που αυτός κληθεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από την εγγύηση.

Για όλα αυτά συνομιλήσαμε με ειδικούς του κλάδου, οι οποίοι σκιαγραφούν τις τελευταίες εξελίξεις στο παγκόσμιο εμπόριο, αναδεικνύοντας παράλληλα τα οφέλη που παρέχει η ασφάλιση πιστώσεων σε κάθε επιχείρηση.

*α’ μέρος αφιερώματος από το περιοδικό Insurance World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*