ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ: Καταβολές 1,88 εκ. ευρώ για 2899 συμβόλαια

Εντολές πληρωμής 1,88 εκ. ευρώ περίπου δόθηκαν στις πληρώτριες τράπεζες από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ. Το ποσό αφορά 2899 συμβόλαια. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

Σε συνέχεια της από 01/02/2021 ανακοίνωσης του ασφαλιστικού εκκαθαριστή της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ σχετικά με την πραγματοποίηση σταδιακών καταβολών για τη διανομή, εκ μέρους του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής (ΕΚΙΑΖ), της προκαταβολής των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ  κατ’ εφαρμογή του άρθρου 92 ν. 4714/2020 και της από 21/01/2021 απόφασης της Συνέλευσης των Μελών του ΕΚΙΑΖ,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι την 05/11/2021 δόθηκαν εντολές  πληρωμής στις πληρώτριες τράπεζες για την καταβολή ποσού διανομής 1.885.000 € περίπου, για 2.899 συμβόλαια (πατήστε εδώ για να δείτε τα συμβόλαια).

Διευκρινίζεται ότι οι καταβολές των ποσών στους δικαιούχους θα πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ακολουθώντας τη σχετική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα των υπό εκκαθάριση εταιρειών http://www.aspispronia.gr/

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

211 4111215, 211 4111656-657,

211 4110942, 211 4111856,
210 7210327, 210 7210689

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*