Ευρωπαϊκή Πίστη: Υψηλή παραγωγική ανάπτυξη σε όλα τα βασικά μεγέθη και στο 9μηνο

Σε ανοδική τροχιά παραμένει η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ, παρουσιάζοντας υψηλή παραγωγική ανάπτυξη σε όλα τα βασικά μεγέθη της.

Ειδικότερα ο κλάδος Ζωής αποτέλεσε “αιχμή του δόρατος” στην εν λόγω αύξηση, ενώ ικανοποιητική ήταν και η άνοδος στις Γενικές Ασφαλίσεις. Με θετικό πρόσημο και ο Κλάδος Αυτοκινήτου.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεχίζει να αυξάνει το μερίδιο της στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά, εκτιμώντας ότι κατέχει πλέον το 5,9%. Επίσης, καταγράφει ρυθμό ανάπτυξης ασφαλίστρων ύψους 4% μέσα στο 9μηνο του 2021.

Πιο αναλυτικά:

-Τα Εγγεγραμμένα (μικτά) ασφάλιστρα και συναφή έσοδα της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά 4,0% και ανήλθαν σε 165,1 εκ. ευρώ έναντι 158,8 εκ. ευρώ την 30/09/2020. Στην αύξηση έχει συνεισφέρει ο κλάδος Ζωής κατά 7,9%, ο κλάδος Αυτοκινήτων κατά 0,6% και οι Λοιποί Γενικοί κλάδοι κατά 5,5%.

-Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρίας παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκαν στα 14,0 εκ. ευρώ, βελτιώνοντας σημαντικά τα αποτελέσματα του Α’ Εξαμήνου κατά 133% και δημιουργώντας βάσιμες προσδοκίες για πολύ καλύτερα αποτελέσματα την 31.12.2021.

-Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρίας συνέχισε να είναι τοποθετημένο σε τίτλους υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης και ανήλθε σε 426,7 εκ. ευρώ, έναντι 412,5 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%.

-Τα Μαθηματικά Αποθέματα & Τεχνικές Προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα 335,6 εκ. ευρώ, έναντι 312,9 εκ. ευρώ την 31/12/2020, παρουσιάζοντας αύξηση 7,3%.

-Τα ανωτέρω μεγέθη οδήγησαν την Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων προ φόρων (ROE) στην εξαιρετική επίδοση του 13,5%.

Η Ευρωπαϊκή Πίστη συνεχίζει τις σημαντικές πρωτοβουλίες τόσο σε επίπεδο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης – πραγματοποιώντας 36 δράσεις το 9μηνο του 2021 – όσο και στις ευρύτερες προσπάθειες με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα εντάχθηκε στο νέο «πράσινο» δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*