Στροφή σε καλύψεις για Γενική Αστική Ευθύνη το καιρό της πανδημίας

Δεν ήταν μόνο το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών για ένα ασφαλιστήριο Υγείας εν καιρώ πανδημίας (άνοδος κατά 9,6% στις Ασφαλίσεις Υγείας) που αποτέλεσε θετικό στοιχείο στο δύσκολο για την αγορά 2020.

Θετικά ήταν τα νέα και από την ασφάλιση κινδύνων γύρω από τις Αστικές Ευθύνες. Χαρακτηριστικό είναι πως το 2020 υπήρξε σημαντική άνοδος στο πλήθος των ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Αυτά διαμορφώθηκαν στις 152.356 έναντι 139.699 το 2019.

Οι δηλωθείσες ζημιές βέβαια ήταν αισθητά μικρότερες σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα: Ανήλθαν στις 5.791 το 2020 έναντι 9.626 το 2019. Συνολικά, το 2020 πληρώθηκαν αποζημιώσεις 2,51 εκατ. ευρώ έναντι 3 εκατ. ευρώ περίπου για τις αντίστοιχες ζημιές ανά έτος.

Ωστόσο για το 2020 δημιουργήθηκε απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων στο τέλος του έτους 19.12 εκατ. ευρώ έναντι 15,15 εκ. αντίστοιχα το 2019.

Τι αφορούν τα συμβόλαια

Αναλύοντας τη κατανομή του πλήθους συμβολαίων τη μερίδα του λέοντος κατέχει η Γενική Αστική Ευθύνη με 52,3%, ενώ 28,8% κατέχει η Επαγγελματική Ευθύνη

Το 14,5% των συμβολαίων αφορούν την Εργοδοτική Ευθύνη, ενώ ένα υπόλοιπο 4,4% τις Λοιπές Καλύψεις

Σύμφωνα με απόψεις στελεχών της αγοράς η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης αποτελεί από τους πλέον αναπτυσσόμενους τομείς. Εν μέσω δε πανδημίας αναδείχθηκαν κίνδυνοι ιδιαίτερα σημαντικοί τόσο στην αστική ευθύνη προσώπων όσο και την αστική ευθύνη επαγγελματιών.

Κατά τις ίδιες εκτιμήσεις, ιδιαίτερες προοπτικές αναμένονται και το επόμενο διάστημα, είτε αναφερόμαστε σε απλή Γενική Αστική Ευθύνη, Εργοδοτική, αστική ευθύνη ελαττωματικού προϊόντος.

Αστική ευθύνη προσώπου – οικογένειας, Αστική Ευθύνη επαγγελματιών είτε σε ζητήματα που αφορούν βιομηχανίες – επιχειρήσεις με Αστική Ευθύνη για ατύχημα (ρύπανση, μόλυνση) κ.λ.π.

Βάιος Κρόκος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*