Μάχη πρακτόρων μη αποκλειστικής συνεργασίας και bancassurance στην Ασφάλιση Περιουσίας

Πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανάδειξη της ασφάλισης περιουσίας και τη σύναψη ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου έχουν οι πράκτορες μη αποκλειστικής συνεργασίας, καθώς 4 στα 10 ασφαλιστήρια οφείλονται σε αυτούς.

Στη μάχη των δικτυών από κοντά ακολουθούν οι εργασίες μέσω τραπεζών καθώς 3 στα 10 συμβόλαια περιουσίας του 2020 προήλθαν από το bancassurance.

Μιας και πάνω από το 80% της “ασφαλιστικής πίτας” στην Περιουσία οφείλεται στις ασφαλίσεις κατοικίας, κρίσιμη παράμετρος είναι τα ενυπόθηκα δάνεια (υποχρεωτικότητα ασφάλισης για τη σύναψη στεγαστικού)

διαβάστε επίσης: Ασφάλιση Κατοικίας: Ευτυχώς υπάρχουν και τα ενυπόθηκα δάνεια

Για το 2020, όπως βλέπουμε στο σχετικό πίνακα, ένα 12,4% ανήκει στους μεσίτες ασφαλίσεων, ενώ με ένα ποσοστό 8,7% συνεισφέρουν τα Δίκτυα & οι πράκτορες αποκλειστικής συνεργασίας.

Συνοπτικά, αποζημιώσεις ύψους 26,5 εκατ. ευρώ πληρώθηκαν εντός του 2020 από τις ασφαλιστικές εταιρείες για ασφαλίσεις περιουσίας (7,7 εκατ. ευρώ για κατοικίες και 18,8 εκατ. ευρώ για λοιπούς κινδύνους).

Την ίδια ώρα, το απόθεμα εκκρεμών αποζημιώσεων (ως 31/12/2020) ανέρχονταν στα 59,6 εκατ. ευρώ (10,3 εκατ. ευρώ για κατοικίες και 49,3 εκατ. ευρώ για λοιπούς κινδύνους)

Συγκεκριμένα, για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που είχαν εκδοθεί το 2020 δηλώθηκαν 16.191 ζημιές εντός του 2020, εκ των οποίων ποσοστό 49,8% αφορούσαν σε κατοικίες και οι υπόλοιπες σε λοιπούς κινδύνους.

Βάιος Κρόκος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*