Ασφαλιστική διαμεσολάβηση: Οι εξετάσεις πιστοποίησης και η ανάγκη για κατάρτιση και εκπαίδευση

Ώρα εξετάσεων για τους ανθρώπους της ασφαλιστικής αγοράς και τις καθιερωμένες εξετάσεις πιστοποίησης. Η ερχόμενη διαδικασία έρχεται το διήμερο της 25ης & 26ης Σεπτεμβρίου στην Αθήνα.

Και αν τα διαπιστευτήρια για τη κατοχή επαγγελματικών γνώσεων ώστε να δραστηριοποιείται κανείς στη διανομή ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων έρχονται από τις εξετάσεις της ΤτΕ, η επανακατάρτιση και εκπαίδευση, θεωρητικά και πρακτικά, ενός ασφαλιστή δε σταματά ποτέ.

Αυτό αναδείχθηκε και από τις μεγάλες αλλαγές που έφερε η πανδημία στον τρόπο εργασίας ή τους νέους κινδύνους που ελλοχεύουν. Η αφομοίωση των νέων δεδομένων στην αγορά και τη κοινωνία σε συνδυασμό με τις κατάλληλες προσαρμογές που απαιτούνται στις εργασίες ενός επαγγελματία της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης αποτελούν “καθημερινό στοίχημα”.

Ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να απασχολεί το κλάδο είναι η προσέλκυση φιλόδοξων νέων ασφαλιστών στους οποίους οι “παλαιότεροι” θα μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν γνώσεις και εμπειρία.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία 1 στους 2 ασφαλιστές σήμερα βρίσκεται στο ηλικιακό γκρουπ 30-45 ετών, ενώ 40% αποτελείται από ανθρώπους ηλικιών 45 – 60 ετών. Μόλις το 6% ανήκει στις ηλικίες 20 – 30 ετών.

Η συνεχής εκπαίδευση σε συνδυασμό με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών αποτελεί μονόδρομο.

Μπροστά στις νέες προκλήσεις πως εν τέλει η διαμεσολάβηση θα κομίσει το μήνυμα της ασφάλισης; Τι προτάσεις και κίνητρα απαιτούνται για την είσοδο νέων στελεχών στο επάγγελμα; Τι είδους εκπαίδευση και πιστοποιήσεις χρειάζονται σήμερα οι ασφαλιστές συναρτήσει των νέων συνθηκών; Τι ανάγκες δημιουργούνται αναφορικά με νέους πιο σύνθετους κινδύνους και εξειδικευμένες αγορές;

Τα παραπάνω ερωτήματα και πολλά άλλα ζητήματα που αφορούν την ασφαλιστική διαμεσολάβηση θα απαντηθούν στο ερχόμενο Insurance Intermediaries Forum 2021

Αναλυτικά δείτε εδώ: O ρόλος του σύγχρονου ασφαλιστή-Προκλήσεις και ευκαιρίες της νέας εποχής

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*