Νέες θέσεις εργασίας στην ασφαλιστική αγορά: Αισιοδοξία και ερωτήματα

Θα αυξηθεί ο κύκλος εργασιών των ασφαλιστών; Θα υπάρξει αντίστοιχη ανάπτυξη του κύκλου εργασιών ανάλογη τουλάχιστον με ότι εκτιμάται για το σύνολο της ελληνικής οικονομίας; Θα υπάρξουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης ευρύτερα;

Στο τελευταίο ερώτημα πάντως η απάντηση είναι πως οι προοπτικές προσλήψεων είναι θετικές!

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα της ManPower, εκτιμάται πως οι προθέσεις προσλήψεων για το δ’ τρίμηνο του 2021 διαμορφώνονται στο +18% στο τομέα των χρηματοοικονομικών & ασφαλειών.

Λογικό και επόμενο, θα συμπληρώσει κανείς, αν οι εργασίες του κλάδου ακολουθήσουν την ανάπτυξη της οικονομίας. Άλλωστε, η ιδιωτική ασφάλιση είναι συνηθισμένη να ακουλουθεί την πορεία του εγχώριου ΑΕΠ.

Ωστόσο για τι θέσεις μιλάμε; τι ανάγκες υπάρχουν στις εταιρείες, τα Δίκτυα ή άλλους υποστηρικτικούς τομείς γύρω από την ασφάλιση;

“Νέο αίμα” σίγουρα χρειάζεται, όπως έχουν τονίσει ειδικότεροι της αγοράς. Με περαιτέρω εξειδίκευση. Με τεχνογνωσία που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες και θα βοηθά παράλληλα στην γρήγορη και σωστή αφομοίωση των σύνθετων απαιτήσεων του ασφαλιστικού κλάδου.

Θα απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση και τι είδους; Υπάρχουν τα κατάλληλα εφόδια και σε ποιο βαθμό επηρεάζουν τα νέα τεχνολογικά εργαλεία τις νέες αυτές θέσεις; Αναφερόμαστε σε όλο το φάσμα της αγοράς, από τις μεγάλες πολυεθνικές μέχρι τα ασφαλιστικά γραφεία;

Για την οπτική που έχουν οι άνθρωποι της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, αυτά και άλλα ακόμη σημαντικά θα τεθούν στο ερχόμενο Insurance Intermediaries Forum…

Δείτε εδώ αναλυτικά: Insurance Intermediaries Forum 2021: Ένα νέο τοπίο για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*