Η Brokers Union πρωτοπορεί στην Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση

Η Brokers Union, πιστή στο όραμα και την αποστολή της Διοικητικής της Ομάδας, πρωτοπορεί για μια ακόμη φορά και δημιουργεί εργαλεία και υπηρεσίες ώστε να είναι Πάντα Δίπλα στους συνεργάτες της βελτιώνοντας την καθημερινότητά τους.

Η Διοικητική ομάδα της Brokers Union δήλωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την δημιουργία εγχειριδίου για τον Κλάδο Ζωής και Υγείας, σε συνεργασία της Brokers Union με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες , το οποίο περιλαμβάνει τις διαδικασίες υποβολής νέων αιτήσεων ασφάλισης με τα απαιτούμενα συνοδευτικά δικαιολογητικά, καθώς επίσης και τις διαδικασίες προέγκρισης νοσηλειών των Ασφαλιστικών Εταιριών. Το εγχειρίδιο θα είναι δυναμικό και θα ενημερώνεται από την ομάδα των ανθρώπων του Κλάδου Ζωής & Υγείας της Brokers Union, στις χρονικές περιόδους όπου αυτό θα κρίνεται απαραίτητο, ανάλογα με τις εξελίξεις των συνεργαζόμενων Ασφαλιστικών Εταιριών.

Εμείς στην Brokers Union θα συνεχίσουμε να αναζητούμε , με συνέπεια και σεβασμό απέναντι στις ανάγκες του σύγχρονου και ταυτόχρονα διαφορετικού περιβάλλοντος που αναπτυσσόμαστε, πρωτοποριακές λύσεις και εργαλεία για την παροχή ολιστικής εξυπηρέτησης, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στους συνεργάτες μας στην Ασφαλιστική Αγορά.»

«Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ»

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*