Τελευταία Νέα

Euler Hermes: Δύο άσσοι και 4 προϋποθέσεις για την Ελλάδα

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η μείωση της γραφειοκρατίας, το σωστό εποπτικό φορολογικό πλαίσιο, η πολιτική και οικονομική σταθερότητα και η πρόσβαση στις χρηματαγορές, η μείωση της διαφθοράς και η κατάλληλη καινοτομία βασικοί παραγοντες για να "κλειδώσει" η ανάπτυξη

Read More »

SOS από το κλάδο Προμηθευτών Ορθοπεδικού Υλικού

ην ίδια στιγμή υπάρχει η υποχρέωση που πηγάζει από τον Ν. 4152/2013 βάσει της οποίας το Κράτος είναι υποχρεωμένο να πληρώνει υπερημερίες ‘άνευ οχλήσεως’ για καθυστερήσεις άνω των 60 ημερών, υποχρέωση που ποτέ δεν τηρείται

Read More »

ICAP Group: Σημαντική βελτίωση της θέσης των γυναικών ανωτάτων στελεχών

Από τις 27.406 ελληνικές εταιρείες που δημοσίευσαν ισολογισμό την περίοδο 2015-16, οι 6.476 (23,6%) έχουν πλέον στο τιμόνι τους γυναίκες, μερίδιο αυξημένο κατά 22,4% σε σχέση με πέρυσι - Θετικά δείχνει να επηρεάζεται και η κερδοφορία

Read More »

Πρώτος ετήσιος Κοινωνικός Απολογισμός για τη MINETTA Aσφαλιστική

Η εταιρεία «δραστηριοποιείται στο πλαίσιο μιας Πολιτικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας με σταθερότητα, συνέπεια και δέσμευση στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης», σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο Γ. Μινέττα

Read More »

Επαγγελματικά Ταμεία: Τα αποτελέσματα των stress tests τέλος του 2017

Η EE στοχεύει να καταστήσει τα Επαγγελματικά Ταμεία βασικούς πυλώνες χορήγησης συντάξεων γι’ αυτό νομοθετεί συνεχώς τα τελευταία χρόνια για μετακίνηση της συνταξιοδοτικής αρμοδιότητας από τα κοινωνικά ταμεία προς τα Επαγγελματικά Ταμεία

Read More »

Ο Νέος Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – (G.D.P.R.): Τι πραγματικά απαιτείται για την αποτελεσματική εφαρμογή του;

Η διαχείριση και προστασία δεδομένων έχει τελείως διαφορετική σημασία όταν προσθέσουμε τη λέξη «προσωπικών». Αποκτά αυξημένο ειδικό βάρος. Δεν είναι θέμα που εξαντλείται με πρόσθετο έλεγχο στα πληροφοριακά συστήματα

Read More »