Ξεχωρίζουν…

Συνεταιριστική: Υψηλά περιθώρια φερεγγυότητας

Τα εποπτικά κεφάλαια που αντικρίζουν το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας (SCR) βάσει του νέου πλαισίου Φερεγγυότητας ΙΙ, ανήλθαν σε 17,55 εκατ. ευρώ . Το αναγκαίο περιθώριο Φερεγγυότητας ανήλθε σε 9,94 εκατ. και ο δείκτης Φερεγγυότητας σε 176,51%

Read More »

Γενική Πανελλαδική: Υψηλό Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) που ξεπερνά το 228%

H εταιρεία είχε επιλέξιμα ίδια κεφάλαια της τάξης των 8,795 εκατ. ευρώ και κεφαλαιακές υποχρεώσεις προς κάλυψη (SCR) της τάξης των 3,845 εκατ. ευρώ γεγονός που διαμορφώνει δείκτη φερεγγυότητας (SCR) της τάξης 228,7%.

Read More »

Personal Insurance: Με υψηλούς δείκτες φερεγγυότητας

«Yπερκάλυψη» του Ελάχιστου Περιθωρίου Φερεγγυότητας, δηλαδή του Δείκτη MCR που διαμορφώνεται στο 314% και παράλληλα, διαθέτει έναν από τους υψηλότερους Δείκτες, το Δείκτη Φερεγγυότητας SCR που διαμορφώνεται στο 165%.

Read More »

Εθνική Ασφαλιστική: Τα σχέδια της Διοίκησης για την επόμενη ημέρα

Επαναπροσδιορίζει την θέση της με τα Δίκτυα, δίνει μεγαλύτερη έμφαση, αναζητά νέες συνεργασίες, ετοιμάζει νέα προϊόντα, αλλάζει την τιμολογιακή της πολιτική, απλουστεύει τους όρους των συμβολαίων

Read More »

Ν. Μπέσσα / Συν.Ασφαλιστική: Επικοινωνία μέσω Δικτύου, Συνεταιριστικών Τράπεζών -Ενώσεων

Η άμεση επικοινωνία με τους πελάτες προκύπτει κυρίως μέσα από τους ανθρώπους της, σημειώνει η Διευθύντρια Διοικητικού & Ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, κ. Νεκταρία Μπέσσα

Read More »

FADATA: Η «εποχή των μηχανών» και το νέο «καλούπι» για τις ασφαλιστικές

Τα legacy συστήματα θα πρέπει να αντικατασταθούνε με νέες δομές. Στόχος, το underwriting σε πραγματικούς χρόνους, η ακρίβεια στην τιμολόγηση των ασφαλιστικών προϊόντων, η υψηλού επιπέδου αυτοματοποίηση, η βελτίωση των επιδόσεων και της κερδοφορίας στο underwriting, η ενοποιημένη πληροφόρηση, καλύτερη ανάλυση

Read More »

Γ. Σηφάκης / Εθνική Ασφαλιστική: Σύγχρονο κλειδί ασφαλείας το μάρκετινγκ της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η ιδιαιτερότητα του ασφαλιστικού προϊόντος προσδίδει σημαντικό ρόλο για την προώθησή του στα δίκτυα πωλήσεων, τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και εκπαίδευση ώστε να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Read More »