Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου

Εξαίρεση ασφαλιστικής κάλυψης ιδιοκτήτη οχήματος (άρθρ.7 του Ν. 489/76)

Η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη του παθόντος σε τροχαίο ατύχημα - Οι προστατευτικές διατάξεις του ενωσιακού δικαίου και η απαξίωσή τους στην ελληνική έννομη τάξη - Υπό Γ. Αμπατζή

Read More »

Επικουρικό Κεφάλαιο: Προδικασία είναι αντίθετη προς το Δίκαιο της ΕΕ

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ. 6 του ΠΔ 237/1986 υποβολή υπό του ενάγοντος έγγραφης αίτησης αποζημίωσης προς το Επικουρικό Κεφάλαιο 3 μήνες προ της άσκησης αγωγής αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέκκλιση από την Οδηγία 84/5/ΕΟΚ, καθώς αναγκάζει τα θύματα ανασφάλιστων αυτοκινήτων να τηρήσουν μια διαδικασία που δεν θα έπρατταν

Read More »

ΣτΕ: Η ανώνυμη καταγγελία δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο για διαπίστωση τέλεσης φοροδιαφυγής

Η υπόθεση είχε ως αφορμή ανώνυμη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία 34 δικηγόροι των Αθηνών εμφανίζονταν να φοροδιαφεύγουν - Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε επίσης ότι ο φορολογικός έλεγχος δεν μπορεί να παραταθεί πέραν της πενταετίας

Read More »