ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών

Η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων παρουσιάζει ορατές και μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, που ευθυγραμμίζονται με τον πολλαπλασιασμό των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων στη χώρα μας.

Read More »

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο είσπραξης οφειλών στην κρίση και διατηρησιμότητας εργασιών σε καιρούς οικονομικής κρίσης

Η πολυετής διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχει εκτεταμένες και έντονες επιπτώσεις και παρενέργειες, σε πολλές πλευρές της ζωής των συμπολιτών μας, των πελατών και των συναλλασσομένων μαζί μας.

Read More »

ΕΙΑΣ: Αναβάθμισε το Ετήσιο Πρόγραμμα Ασφαλιστικών Σπουδών EDI 2018

Στο EIAS DIPLOMA in INSURANCE 2018, που ξεκινά την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 με εμπλουτισμένη ύλη, διδάσκουν ανώτατα και ανώτερα στελέχη της ελληνικής και διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς, πανεπιστημιακοί καθηγητές και έγκριτοι market practitioners

Read More »

ΕΙΑΣ: Ειδικό σεμινάριο αντασφάλισης και αντασφαλιστικής τεχνικής

Η σωστή άσκησή τους επιτρέπει στους Ασφαλιστές, στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ασφαλιστικά έργα και καλύπτουν σοβαρούς ασφαλιστικούς κινδύνους και να περιορίζουν την έκθεσή τους στις οικονομικές επιπτώσεις των κινδύνων αυτών

Read More »

Σεμινάρια επαναπιστοποίησης μελών του ΣΕΜΑ σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική

Ένας ακόμη κύκλος σεμιναρίων επαναπιστοποίησης που διοργάνωσε ο ΣΕΜΑ για τα μέλη του, αυτή τη φορά σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι εισηγήσεις των σεμιναρίων επικεντρώθηκαν σε θέματα σχετικά με το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά και την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία με έμφαση στην ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πελάτη, την κανονιστική συμμόρφωση, τη σύγκρουση ...

Read More »

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο στρατηγικής διοίκησης αλλαγών, εισαγωγής καινοτομιών – Ο ρόλος της ηγεσίας

Η Ηγεσία είναι ο παράγοντας εκείνος που μας κινητοποιεί, μας ενδυναμώνει και μας καθιστά επιδεκτικούς στις αλλαγές και στις καινοτομίες είτε είμαστε εμείς που τις αναπτύσσουμε και τις εφαρμόζουμε, είτε είμαστε εμείς που τις αποδεχόμαστε.

Read More »

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Η προαναφερόμενη σειρά Σεμιναρίων διευκολύνει τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις συμπλήρωσης των 75 ωρών επανεκπαίδευσής τους, προκειμένου να ανανεώσουν την άδεια άσκησης επαγγέλματός

Read More »

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο Διαχείρισης Άγχους και Θυμού

Το εργαστηριακό αυτό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο αναγνωρίζει την αναγκαιότητα πρόληψης και αποτροπής των δύσκολων καταστάσεων ή της άμεσης, καίριας και αποτελεσματικής αντιμετώπισής τους, εάν έχουν ήδη εκδηλωθεί.

Read More »

ΕΙΑΣ: Νέο σεμινάριο Cyber Insurance & Cyber Risks Management

Η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων αποτελεί μεγάλη πρόκληση των επιχειρήσεων και επιτάσσει τη συγκρότηση κατάλληλων συστημάτων αποτελεσματικής διοίκησης τους

Read More »

Η νέα εποχή και το μέλλον των δικτύων πωλήσεων, κύριο θέμα επιμορφωτικής εκδήλωσης του ΕΙΑΣ

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, οι νέες τεχνολογίες και οι επιδράσεις τους, το επιχειρησιακό μοντέλο ανάπτυξης των δικτύων πωλήσεων και η ασφαλιστική συμβουλευτική είναι τα κύρια θέματα για τα οποία θα μιλήσουν επιφανή στελέχη και ειδικοί της ασφαλιστικής αγοράς την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου

Read More »

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων από το ΕΙΑΣ

Το αντικείμενο της ασφάλισης των Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων είναι πολυσχιδές, περίπλοκο, έως και δαιδαλώδες, απαιτούνται στοιχεία υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, έτσι ώστε η διαχείριση του να διευκολύνεται και να είναι αποτελεσματική και ωφέλιμη

Read More »

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων & Ευθύνης Εργοληπτών

Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης  τεχνικών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Read More »