ΕΙΑΣ

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο ασφαλίσεων φωτοβολταϊκών

Η ασφάλιση φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων παρουσιάζει ορατές και μεγάλες αναπτυξιακές προοπτικές, που ευθυγραμμίζονται με τον πολλαπλασιασμό των φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκαταστάσεων στη χώρα μας.

Read More »