Λογισμικό

Επιβράβευση της Interamerican για την ψηφιακή πρωτοπορία και καινοτομία με 4 βραβεία ΒΙΤΕ

Η ψηφιοποίηση αποτελεί στρατηγικό πυλώνα οργάνωσης και λειτουργίας σε κάθε τομέα δραστηριότητας της Interamerican, συμβάλλοντας στην επιτάχυνση της εταιρείας με πρακτικές και διαδικασίες που αποβαίνουν προς όφελος των πελατών και περιορίζουν δραστικά το κόστος

Read More »

PwC: Υστερεί ψηφιακά η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Ο τομέας του asset management καθυστερεί στην υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας και είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στον νέο ανταγωνισμό − Όσες εταιρείες δεν ανταποκριθούν άμεσα απλώς δεν θα επιβιώσουν μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα

Read More »