Εκπαίδευση

Seminaria.gr: «Πωλήσεις στη πράξη»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα «Πωλήσεις στην Πράξη» διοργανώνει το seminaria.gr. Tο εκπαιδευτικό πακέτο περιέχει την εφαρμογή της γνώσης μέσω της μετεκπαιδευτικής περιόδου 15 ωρών σε διάρκεια 3 μηνών ( 9 εβδομαδιαία ωριαία web conferences και 3 ομαδικές συναντήσεις σε κεντρική αίθουσα στην Αθήνα). Βασική εκπαίδευση : 10 ώρες σε 2 μέρες Περίοδος εφαρμογής : 15 ώρες σε διάρκεια 3 μηνών ...

Read More »