Εκπαίδευση

ΕΙΑΣ: Ειδικό σεμινάριο αντασφάλισης και αντασφαλιστικής τεχνικής

Η σωστή άσκησή τους επιτρέπει στους Ασφαλιστές, στις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν ασφαλιστικά έργα και καλύπτουν σοβαρούς ασφαλιστικούς κινδύνους και να περιορίζουν την έκθεσή τους στις οικονομικές επιπτώσεις των κινδύνων αυτών

Read More »

Σεμινάρια επαναπιστοποίησης μελών του ΣΕΜΑ σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική

Ένας ακόμη κύκλος σεμιναρίων επαναπιστοποίησης που διοργάνωσε ο ΣΕΜΑ για τα μέλη του, αυτή τη φορά σε συνεργασία με την ΑΧΑ Ασφαλιστική, ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι εισηγήσεις των σεμιναρίων επικεντρώθηκαν σε θέματα σχετικά με το προφίλ και τα χαρακτηριστικά των ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά και την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία με έμφαση στην ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πελάτη, την κανονιστική συμμόρφωση, τη σύγκρουση ...

Read More »

ΕΙΑΣ: Σεμινάριο στρατηγικής διοίκησης αλλαγών, εισαγωγής καινοτομιών – Ο ρόλος της ηγεσίας

Η Ηγεσία είναι ο παράγοντας εκείνος που μας κινητοποιεί, μας ενδυναμώνει και μας καθιστά επιδεκτικούς στις αλλαγές και στις καινοτομίες είτε είμαστε εμείς που τις αναπτύσσουμε και τις εφαρμόζουμε, είτε είμαστε εμείς που τις αποδεχόμαστε.

Read More »

ΕΙΑΣ: Νέο σεμινάριο Cyber Insurance & Cyber Risks Management

Η ανάγκη αποτελεσματικής διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια και την αξιοποίηση αυτών των δεδομένων αποτελεί μεγάλη πρόκληση των επιχειρήσεων και επιτάσσει τη συγκρότηση κατάλληλων συστημάτων αποτελεσματικής διοίκησης τους

Read More »

«Executive Sales Insurance Program» από την Ευρωπαϊκή Πίστη και το ΕΚΠΑ

Μέσα από μια απαιτητική εκπαιδευτική διαδικασία, με 150 ώρες φυσικής παρουσίας, εξετάσεις και διπλωματική εργασία, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν ένα αναγνωρισμένης αξίας Executive Diploma

Read More »

ΕΕΚ: Έναρξη 2ης Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Σε μια έξυπνη αγορά εργασίας, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση αποτελεί έξυπνη επιλογή. Η αντίληψη ότι η ΕΕΚ είναι υποδεέστερη της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης είναι εσφαλμένη. Δεν είναι υποδεέστερη αλλά ισότιμη!

Read More »

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων από το ΕΙΑΣ

Το αντικείμενο της ασφάλισης των Εμπορικών και Βιομηχανικών Κινδύνων είναι πολυσχιδές, περίπλοκο, έως και δαιδαλώδες, απαιτούνται στοιχεία υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης, έτσι ώστε η διαχείριση του να διευκολύνεται και να είναι αποτελεσματική και ωφέλιμη

Read More »

ΕΙΑΣ: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ασφαλίσεων Τεχνικών Κινδύνων & Ευθύνης Εργοληπτών

Κύριος στόχος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου είναι η πληρέστερη εφικτή κατανόηση του πλαισίου ασφάλισης  τεχνικών κινδύνων, των καλύψεων που συναντώνται και της οργάνωσής τους σε δομημένα ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Read More »

Νέα συνεργασία για την ERGO σε θέματα εκπαίδευσης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Ο κ. Ακριβόπουλος διαθέτει αξιόλογη πανεπιστημιακή κατάρτιση με σπουδές στη Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων (Πανεπιστήμιο Πειραιά), στο Marketing Management και στην Κοινωνιολογία (Sussex University)

Read More »

PwC: Οι εργαζόμενοι έχουν την ανάγκη κατάρτισης σε νέους τομείς και απόκτησης νέων δεξιοτήτων

Η έκθεση παρουσιάζει τέσσερα σενάρια –ή κόσμους– για την εργασία το 2030 με σκοπό να αναδείξει τις εξελίξεις που είναι πιθανό να συντελεστούν την επόμενη δεκαετία ως αποτέλεσμα της επίδρασης των μεγατάσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της αυτοματοποίησης και της μηχανικής μάθησης

Read More »