Διεθνείς Ειδήσεις

Goldman Sachs: Επιλέγει το Δουβλίνο για δραστηριότητες asset management μετά το Brexit

Τράπεζες, ασφαλιστικές και διαχειριστές ενεργητικού έχουν ανακοινώσει θυγατρικές στην Ε.Ε. τους τελευταίους μήνες, σε περίπτωση που δεν θα έχουν πλέον πρόσβαση στην ενιαία αγορά μετά το Brexit.

Read More »

Η Uber καλύπτει ασφαλιστικά τους συνεργαζόμενους “ντελιβεράδες” στην Ευρώπη

Προσφέρει σε συνεργασία με την ΑΧΑ ασφαλιστικό προϊόν που θα περιλαμβάνει κάλυψη για ατυχήματα στην εργασία και περιουσιακή βλάβη, κάλυψη εξόδων νοσηλείας, περιουσιακή βλάβη καθώς και αστική ευθύνη έναντι τρίτων.

Read More »