Διαγωνισμοί δημοσίου

Ασφάλιση των οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου εταιρείας, για την «ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων» του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Η δημοπρασία θα γίνει στις 20 Ιουνίου.

Read More »