Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Η Interamerican χορηγός στον «Αγρότη της Χρονιάς»

Κατά το συνέδριο, ο Τάσος Ηλιακόπουλος, γενικός διευθυντής πωλήσεων και marketing της εταιρείας, παρουσίασε τη σχέση σε χρονικό βάθος δύο αιώνων της ACHMEA, μητρικής εταιρείας της INTERAMERICAN, με τις αγροτικές ασφαλίσεις και την ιδιαίτερη αξία προστασίας που προσθέτει η ασφαλιστική κάλυψη

Read More »

Αλλαγή επωνυμίας για την REAL A.E. σε BROKERS LINK A.E. και νέα στρατηγική

Η Εταιρία REAL Insurance Brokers S.A. , μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων, η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη Εταιρία Μεσιτείας Ασφαλίσεων από το 2011, ανακοινώνει την μεταβολή της επωνυμίας της εταιρείας σε «BROKERS LINK INSURANCE BROKERS SA»

Read More »

INTERAMERICAN: Χορηγός της έκδοσης «Hellenic CSR iNSIGHTS» της Direction για την ΕΚΕ

Η εργασία ανέδειξε τον βαθμό διείσδυσης των αρχών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις, κατέγραψε τις σχετικές τάσεις, διερεύνησε τους διατιθέμενους πόρους, ανέλυσε την επίδραση των δράσεων στην ανταγωνιστικότητα και εξέτασε τις συνέπειες της κρίσης στην εμπέδωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Read More »