Ασφαλιστικές Ειδήσεις

Τι θα «γράψουν» στα αποτελέσματά τους οι ασφαλιστικές για το 2017;

Βελτίωση της παραγωγής αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, μείωση του loss ratio στις γενικές ασφάλειες, έντονα ανοδική η παραγωγή υγείας και συνταξιοδοτικών προϊόντων και πολύ καλές οι αποδόσεις των επενδύσεων

Read More »

Εθελοντική αιμοδοσία από την Εθνική Ασφαλιστική και την Affidea στη Λάρισα

Η Εθνική Ασφαλιστική και η Affidea, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την κοινωνική ευαισθησία τους, προχώρησαν στη δημιουργία Τράπεζας Αίματος και Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, επεκτείνοντας τις κοινωνικές τους δράσεις, με την υποστήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Read More »

Ασφαλιστήρια συμβόλαια σε καταστήματα λιανικής

Δεν θέλουν, μόνο να αυξήσουν το πελατολόγιο τους, αλλά και κάτι περισσότερο, να συγκεντρώσουν δεδομένα προκειμένου να διερευνήσουν και να αναλύσουν νέους ή και ήδη υπάρχοντες κινδύνους, σύμφωνα με πληροφορίες του IW

Read More »

Δυναμικό ξεκίνημα της νέας χρονιάς για τη MEGA BROKERS στο MONEY SHOW

Παρουσία 250 ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ελεύθερου δικτύου ο Πρόεδρος της MEGA BROKERS κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου τόνισε πως «ο ασφαλιστής του μέλλοντος θέλει τεχνογνωσία για να αφομοιώσει την τεχνολογία και έχει ανάγκη να εκπαιδευτεί»

Read More »

Φορολογία: Ο «πονοκέφαλος» χτυπά τις ασφαλιστικές

...Εξ’ αυτών, το νέο καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΑ ΕΑΠΑΕ, ο φόρος ασφαλίστρων / ακύρωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων, η διαχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες ή τρίτε εταιρείες (πελάτες της), τα τέλη χαρτοσήμου στις προκαταβολές μισθών εργαζομένων

Read More »

Ασφαλιστικές λύσεις Ευθύνης Στελεχών ∆ιοίκησης απο την AIG 

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, διευθυντικά και διοικητικά στελέχη αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους λόγω της αυξημένης πολυπλοκότητας και της διαρκώς αυστηρότερης εφαρμογής του κανονιστικού πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται και παίρνουν αποφάσεις. Η επαρκής ασφαλιστική κάλυψη καθίσταται απαραίτητη. Στην AIG προσφέρoνται πρωτοποριακές ασφαλιστικές λύσεις ειδικά προσαρμοσμένες στις προκλήσεις της ευθύνης των στελεχών διοίκησης του σήμερα και συνεχίζουν να καινοτομούν για να ανταποκριθούν στις ...

Read More »

Aλλαγή θεσμικού πλαισίου για την αποζημίωση ζημιωθέντων ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ; 

Με τη  θεσμική αλλαγή που αναμένεται, οι αποζημιώσεις από τον Εκκαθαριστή και από το Εγγυητικό Κεφάλαιο θα δίδονται σταδιακά και ταυτόχρονα προς όλους τους δικαιούχους, γεγονός που θα επισπεύσει τη διαδικασία

Read More »

ΕΤΕ, Εθνική Ασφαλιστική και το «φάντασμα» των stress tests

Ο χρόνος των stress – tests πλησίασε, με τις πηγές του ΙW από την χρηματιστηριακή αγορά, αυτή την φορά να σημειώνουν ότι η καθυστέρηση της διακράτησης της Εθνικής Ασφαλιστικής θα δημιουργήσει βραχυπρόθεσμο πρόβλημα στην τράπεζα

Read More »

Πότε και πού θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

Στη Θεσσαλονίκη θα διεξαχθούν οι δεύτερες εξετάσεις του έτους 2018 για την πιστοποίηση γνώσεων (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, στις 31/3 και 1/4 - Δείτε τις αναλυτικές οδηγίες για κάθε επίπεδο

Read More »