Ανασφάλιστος

Έλεγχοι στα ενδότερα

Τρέχουν κάποιοι να φτιάξουν κανονισμούς, να αιτιολογήσουν τα αναιτιολόγητα και να εξηγήσουν τα κορυφαία ελλείμματα στην τήρηση διαδικασιών

Read More »

Ηχούν τύμπανα για την διαμεσολάβηση

Με ξεκάθαρες κουβέντες ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ. Γιάννης Χατζηθεοδοσίου οριοθέτησε το προβληματικό περιβάλλον της ασφαλιστικής αγοράς, διαβλέποντας ότι οι διαμεσολαβούντες θα κληθούν να ανατάξουν την διασαλευμένη ελληνική αγορά

Read More »

Στα αζήτητα ασφάλειες και ασφαλιστική συνείδηση

Οι προσπάθειες δεν έχουν αποδώσει, η τακτική δεν έχει επιτύχει και η ελληνική ασφαλιστική αγορά ακολουθεί ακόμα την παλιά συνταγή ανάπτυξης, εκείνη της εποχής που όλο και κάποιος αγόραζε ένα συμβόλαιο

Read More »

Τα χρέη ξεκαθαρίζονται

Κάποιοι δυστυχώς (για όλους) συνεχίζουν χρωστούν και είτε θα τα δώσουν είτε θα ξεκαθαρίσουν στους δανειστές ότι δε μπορούν οπότε και θα βρεθεί άλλη λύση

Read More »