Ανασφάλιστος

Η ασφαλιστική αγορά πρέπει να εμπνεύσει τους μορφωμένους νέους ανθρώπους

Με εξαίρεση λίγες πολυεθνικές κυρίως εταιρείες που έχουν επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία, οι υπόλοιπες εταιρείες προσπαθούν να αναπαράγουν πρότυπα παλαιότερων δεκαετιών

Read More »

O Ανασφάλιστος

Στην Ελλάδα της κρίσης , οι ασφαλιστικές οφείλουν να αποδεικνύουν καθημερινά την φερεγγυότητά τους όχι μόνο ως ένα δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας

Read More »

Ο δύσκολος Σεπτέμβριος 2016 για εταιρείες, εργαζόμενους και διαμεσολαβούντες

Η έναρξη του φθινοπώρου θα σημάνει νέες δοκιμασίες για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, ο οποίος θα γίνει κατά πάσα βεβαιότητα πιο ακριβός είτε λόγω ανάγκης (διατήρηση αυξημένων αποθεματικών) είτε λόγω συρρίκνωσης των εισοδημάτων των καταναλωτών

Read More »