Ασφαλιστικός οδηγός

Πρόσκληση μετόχων από την Ευρωπαϊκή Πίστη

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως μέτοχοι της ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

Read More »

Ευρωπαϊκή Πίστη: Κέρδη προ φόρων 20,6 εκ. με αύξηση της καθαρής θέσης 18,6%

Στους στρατηγικούς στόχους,η ανάδειξη της Εταιρίας ως εκ των κορυφαίων ασφαλιστικών οργανισμών, ως προς το μέγεθος, την φερεγγυότητα, την αξιοπιστία, την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσών, το κοινωνικό πρόσωπο και τα οικονομικά αποτελέσματα.

Read More »