Εταιρείες

Ταξίδι επίλεκτων Μεσιτών και Πρακτόρων της ΑΧΑ, στο Παρίσι

Η επίσκεψη στα γραφεία του Ομίλου ολοκληρώθηκε με μια ξενάγηση στο Hotel De La Vaupaliere, την αριστοκρατική κατοικία που η ΑΧΑ προστατεύει με υαλοπίνακες και αποτελεί την «καρδιά» των εγκαταστάσεων του Ομίλου στην οδό Matignon

Read More »

Ευρώπη Ασφαλιστική mobile app: Νέο εργαλείο με διττή λειτουργία για πελάτες & διαμεσολαβητές

H mobile εφαρμογή παρέχει στους πελάτες τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε κατηγορίες όπως κλήση για οδική βοήθεια, δήλωση ατυχήματος, και τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Read More »

Συνεταιριστική: Υψηλά περιθώρια φερεγγυότητας

Τα εποπτικά κεφάλαια που αντικρίζουν το αναγκαίο περιθώριο φερεγγυότητας (SCR) βάσει του νέου πλαισίου Φερεγγυότητας ΙΙ, ανήλθαν σε 17,55 εκατ. ευρώ . Το αναγκαίο περιθώριο Φερεγγυότητας ανήλθε σε 9,94 εκατ. και ο δείκτης Φερεγγυότητας σε 176,51%

Read More »

Γενική Πανελλαδική: Υψηλό Δείκτη Φερεγγυότητας (SCR) που ξεπερνά το 228%

H εταιρεία είχε επιλέξιμα ίδια κεφάλαια της τάξης των 8,795 εκατ. ευρώ και κεφαλαιακές υποχρεώσεις προς κάλυψη (SCR) της τάξης των 3,845 εκατ. ευρώ γεγονός που διαμορφώνει δείκτη φερεγγυότητας (SCR) της τάξης 228,7%.

Read More »

Υψηλού κύρους πιστοποίηση λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου της Interamerican

Η πιστοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου της INTERAMERICAN επιβεβαιώνει την ισχύ του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της εταιρείας, το οποίο βασίζεται στην υιοθέτηση βέλτιστων διεθνών πρακτικών και την εφαρμογή των αρχών της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Read More »

Εθνική Ασφαλιστική: Τα σχέδια της Διοίκησης για την επόμενη ημέρα

Επαναπροσδιορίζει την θέση της με τα Δίκτυα, δίνει μεγαλύτερη έμφαση, αναζητά νέες συνεργασίες, ετοιμάζει νέα προϊόντα, αλλάζει την τιμολογιακή της πολιτική, απλουστεύει τους όρους των συμβολαίων

Read More »