Εταιρείες

Interamerican: Πρωτιά στο αυτοκίνητο στο α’ 6μηνο με 550.000 αυτοκίνητα ασφαλισμένα

Στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξης του δικτύου, η INTERAMERICAN έχει βελτιώσει σημαντικά την επικοινωνία συνεργασίας με την οργάνωση και λειτουργία του Broker First Contact Centre και την αναβάθμιση του ψηφιακού γραφείου μέσω της πλατφόρμας “ask me”

Read More »

“Πονοκέφαλος” για τις ευρωπαϊκές ασφαλιστικές τα stress tests της EIOPA

Η επίπτωση των χαμηλών/αρνητικών επιτοκίων βρίσκεται στο επίκεντρο των φετινών stress tests και οι ασφαλιστικές εταιρίες θα μπορούσαν να δουν παρενέργειες στην κερδοφορία τους και την μερισματική πολιτική μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων

Read More »