Εταιρείες

Αντίβαρο στο απαξιωμένο δημόσιο σύστημα υγείας

Τα τελευταία χρόνια, η δημόσια δαπάνη στον τομέα της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης έχει μειωθεί σημαντικά υποχωρώντας στο 5% του ΑΕΠ. Από την άλλη οι ανάγκες των ασφαλισμένων για εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας συνεχώς αυξάνονται

Read More »

Εξειδίκευση και εναλλακτικές «θεραπεύουν» προβλήματα

Στο σύγχρονο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον, τα ασφαλιστικά προϊόντα υγείας οφείλουν να αφουγκράζονται την αγορά και να καλύπτουν τις τρέχουσες και διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του καταναλωτή, με αξιοπιστία, όμως, και κυρίως με διάρκεια και συνέπεια

Read More »

«Πάμε Digital ;» Μόδα και αναγκαιότητα της ασφαλιστικής αγοράς

Υπολογίζεται ότι μία νέα τεχνολογική εφαρμογή από την εγκατάστασή της μέχρι την ενσωμάτωσή της (implementation) αυξάνει το υπάρχον λειτουργικό κόστος κατά 10% περίπου και για αποσβεστεί απαιτεί αύξηση παραγωγής.

Read More »