Εταιρείες

Αντίβαρο στο απαξιωμένο δημόσιο σύστημα υγείας

Τα τελευταία χρόνια, η δημόσια δαπάνη στον τομέα της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης έχει μειωθεί σημαντικά υποχωρώντας στο 5% του ΑΕΠ. Από την άλλη οι ανάγκες των ασφαλισμένων για εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας συνεχώς αυξάνονται

Read More »