Συνεντεύξεις

Αντ. Καραβασίλης/MINETTA: Τα καλύτερα προϊόντα δεν μπορούν να βρουν αγοραστές χωρίς τους ασφαλιστές

Η εκπαίδευση των διαμεσολαβητών είναι το μέσο για τη διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς - Κάθε τεχνολογική εξέλιξη μειώνει τα περιθώρια λαθών. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε τεχνολογίας προϋποθέτει επαρκή γνώση και πολύ καλή εκπαίδευση του προσωπικού

Read More »

Κ. Ιωαννίδου/Interlife: Δυνατότητα διεύρυνσης του μεριδίου της ασφαλιστικής αγοράς στο ΑΕΠ

Ο τομέας της υγείας είναι πολύ νευραλγικός και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις από τους διαμεσολαβητές που προωθούν τα προγράμματα - H online πρόσβαση γιατρού και ασθενή σε ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο και η ευρύτερη χρήση υψηλής τεχνολογίας στην Ιατρική θα βελτιώσουν τις συνθήκες περίθαλψης και θεραπείας των ασθενών

Read More »

Γ. Βελιώτης: Υποδομές, ψηφιακά εργαλεία κ’ σύστημα τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα

Πρωτοπόρος στην ασφάλιση της υγείας από τη δεκαετία του 1990, η INTERAMERICAN υπογραμμίζει την επιχειρησιακή προτεραιότητα και τον ηγετικό ρόλο της στον πιο ευαίσθητο κλάδο της ασφαλιστικής αγοράς, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες για ασφαλιστική κάλυψη υγείας επιτείνονται.

Read More »

Δ. Τσεκούρας: Η ARAG πρωτοστατεί στην Νομική Προστασία εδώ και 45 χρόνια

Ο γενικός διευθυντής και νόμιμος εκπρόσωπος της ARAG στην Ελλάδα, κ. Δημήτρης Τσεκούρας, με παρουσία 32 χρόνων στην εταιρεία επισημαίνει την αναγκαιότητα της ασφάλισης νομικής προστασίας για κάθε Έλληνα πολίτη, την ευρύτητα των προϊόντων και προγραμμάτων ασφάλισης, αλλά και τους τομείς στους οποίους ο κλάδος αυτός –ειδικά στις μέρες μας– μπορεί να φανεί χρήσιμος.

Read More »

Β. Αγγέλου/Lux Greece: Καθοριστικός ο ρόλος των συμβουλευτικών στις απαιτήσεις φερεγγυότητας

Η κύρια συνεισφορά των συμβουλευτικών εταιρειών πηγάζει μέσα από τη συσσωρευμένη εμπειρία τους στον διεθνή χώρο, αλλά φυσικά και τη σε βάθος γνώση της εγχώριας αγοράς. Τέτοιες γνώσεις μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση των πρακτικών μιας ασφαλιστικής εταιρείας.

Read More »

Π. Βασιλόπουλος/Generali: Ζητούμενο η εύρεση χρυσής τομής σε νέες τεχνολογίες και κόστος υγείας

Στόχος της ασφαλιστικής αγοράς αποτελεί η μελέτη ολοκληρωμένων λύσεων που θα καθιστούν προσβάσιμες τις ιατρικοτεχνολογικές αυτές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε όλους τους ασφαλισμένους

Read More »

Raz Peleg/Mobileye: Αλλάζουμε τους κανόνες του παιχνιδιού στην ασφάλιση αυτοκινήτου

Το κόστος των τροχαίων ατυχημάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3,44 δισ. ευρώ ή 1,5% του ΑΕΠ. Εκτιμάται ότι για κάθε 100 ευρώ που θα επενδυθούν σε συστήματα αποφυγής σύγκρουσης, όπως αυτά της Mobileye, η απόδοση θα ήταν 670 ευρώ.

Read More »

Ν. Μπέσσα / Συν.Ασφαλιστική: Επικοινωνία μέσω Δικτύου, Συνεταιριστικών Τράπεζών -Ενώσεων

Η άμεση επικοινωνία με τους πελάτες προκύπτει κυρίως μέσα από τους ανθρώπους της, σημειώνει η Διευθύντρια Διοικητικού & Ανάπτυξης της Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής, κ. Νεκταρία Μπέσσα

Read More »

Γ. Σηφάκης / Εθνική Ασφαλιστική: Σύγχρονο κλειδί ασφαλείας το μάρκετινγκ της Εθνικής Ασφαλιστικής

Η ιδιαιτερότητα του ασφαλιστικού προϊόντος προσδίδει σημαντικό ρόλο για την προώθησή του στα δίκτυα πωλήσεων, τα οποία διαθέτουν την κατάλληλη τεχνογνωσία και εκπαίδευση ώστε να αναλύσουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Read More »

Χρήστος Γ. Αχής/Ορίζων: Αγαπάμε τα παραδοσιακά μέσα αλλά ακολουθούμε και νέες τάσεις

Επιλέγει να διαθέτει ισχυρή παρουσία στα νέα κανάλια επικοινωνίας, στα social media και στον ηλεκτρονικό Τύπο - Χάρη στα ανταγωνιστικά προϊόντα της αλλά και σε νέα πακέτα, έχει καταφέρει όχι μόνο να διατηρήσει, αλλά και να αυξήσει το χαρτοφυλάκιό της

Read More »