Συνεντεύξεις

Dr. Thomas Langen: «Έχουν αυξηθεί σημαντικά τα πιστωτικά όρια για τους Έλληνες αγοραστές»

«Δεν είμαστε δογματικοί και προσπαθούμε να εγκρίνουμε το βέλτιστο πιστωτικό όριο για τον κάθε πελάτη» αναφέρει σε συνέντευξη του ο Senior Regional Director Atradius, Germany, Central and Eastern Europe

Read More »

Insurance Market: Εννέα στα δέκα συμβόλαια αποστέλλονται ηλεκτρονικά

Μ. Μαρσέλος & Σ. Παπαντωνόπουλος: «Αναπτύσσουμε συνεχώς δικές μας τεχνολογίες και ταυτόχρονα οι ασφαλιστικές ανταποκρίνονται στα αιτήματα που έχουμε και αφορούν την ψηφιοποίηση δεδομένων»

Read More »

Απειλή για επιχειρήσεις και καταναλωτές οι διαδικτυακές επιθέσεις

Ν. Κατσιμπέρης: «Οι νέες επικίνδυνες και συχνά άγνωστες κυβερνο-απειλές αφορούν όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κύκλου εργασιών. Μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν οι εταιρείες που η δραστηριότητά τους βασίζεται στην online επιχειρηματικότητα

Read More »