Συνεντεύξεις

Γ. Μάστακας: Σε 5 χρόνια η αγορά θα κατακλειστεί από ΕΠΥ, ψάχνοντας οι διαμεσολαβητές για καλύτερες προμήθειες

Στα Γιάννενα είχαμε αυτή την περίοδο κάποιες σεισμικές δονήσεις, όλες οι μικροζημιές ενέπεσαν στις απαλλαγές. Υπολογίστε ότι η απαλλαγή του 2 % στο σεισμό και του 4 % επί των ασφαλισμένων κεφαλαίων ουσιαστικά μηδένισε τις αναγγελίες ζημιών στην περιοχή

Read More »

Τ. Λυσιμάχου/Πειραιώς: Τα δυνατά και αδύνατα σημεία του bancassurance

Έχει ληφθεί μέριμνα για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων πελατών μετά την πώληση (είσπραξη ασφαλίστρων, αναγγελίες ζημιών, Πράξεις κλπ.), με την χρήση των Call Canter της Τράπεζας, της ΝΝ και της ERGO και των συστημάτων της WINBANK

Read More »

Interlife-Θ. Πρόιος: Το Solvency II δεν προλαμβάνει τη μεταβολή των παραμέτρων ενός κινδύνου

Αυτό που λείπει, τόσο από το νομικό όσο και από το θεσμικό-εποπτικό πλαίσιο, είναι η καθιέρωση ενός θεσμοθετημένου ελάχιστου ασφαλίστρου, το οποίο θα προστατεύει τόσο τον ασφαλισμένο όσο και τις εταιρείες

Read More »

Metlife – Α. Τζουανάκη: Οι εταιρείες αναμένεται να στραφούν σε προϊόντα χαμηλών κεφαλαιακών απαιτήσεων

O ρόλος του CFO είναι εξαιρετικά απαιτητικός ρόλος καθώς πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το βασικό του ρόλο στη διαδικασία του οικονομικού σχεδιασμού, και να διασφαλίσει σωστές στρατηγικές επιλογές για την εταιρεία

Read More »

Σ. Βερζοβίτης: “Μεγάλη πρόκληση για τις εταιρείες η διαχείριση του ενεργητικού σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων”

 Σύμφωνα με το Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Πίστη "αυτό που έχει σημασία είναι να μην «παρασυρθεί» ο κλάδος σε ανταγωνισμό προσφορών και παροχών οι οποίες θα είναι ζημιογόνες" 

Read More »

Η. Ρήγας – Generali: Η διαχείριση των κεφαλαίων είναι η σημαντικότερη ευθύνη που τοποθετεί το Solvency II στους «ώμους» των CFO

"Πιστεύω πολύ στην εφαρμογή του Solvency II ως ενός μέσου βελτίωσης της εμπιστοσύνης στην αγορά, η οποία θα κληθεί να παίξει τον αναβαθμισμένο ρόλο που της αρμόζει στο άμεσο μέλλον"

Read More »

Interamerican – M. Hargas: Mε τη Solvency η διαδικασία υποβολής εκθέσεων πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική

Καθώς οι κεφαλαιακές απαιτήσεις αυξάνονται για τις περισσότερες ασφαλιστικές, οι μέτοχοι αρχίζουν να ζητούν καλύτερη κατανόηση σχετικά με τα κέρδη των διαφόρων σειρών προϊόντων σε σύγκριση με τον όγκο των κεφαλαίων που απαιτούνται

Read More »

Eurolife-Β. Νικηφοράκης: Ο CFO μετουσιώνει κάθε στρατηγικό στόχο σε αξία και χαράσσει τη βέλτιστη διαδρομή για την επίτευξή του

Αναλαμβάνει τον ρόλο του θεματοφύλακα για την εφαρμογή όλων των απαραίτητων δράσεων αλλά και τη διάθεση πόρων, προκειμένου οι στόχοι να επιτευχθούν και να ανοίξουν νέοι δρόμοι χάραξης στρατηγικής.

Read More »

Χ. Κάτσιος: Όραμά μας είναι η Groupama να γίνει ακόμη πιο φιλική προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας

"Θέλουμε να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τις διαδικασίες μας, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν οι τεχνολογικές εξελίξεις, διατηρώντας ταυτόχρονα στο ακέραιο την ποιότητά μας"

Read More »

Π. Ζαμπέλης: Δεν χρειάζεται να πρωτοτυπήσουμε με κοινωνικά και οικονομικά πειράματα στο ασφαλιστικό

Η μορφή και η κατεύθυνση που θα πρέπει να έχει το νέο σύστημα στην Ελλάδα είναι σαφείς. Θα πρέπει να είναι δομημένο στα πρότυπα και της αναδιανομής και της κεφαλαιοποίησης ταυτόχρονα

Read More »