Συνεντεύξεις

Ν.Ροδόπουλος/OnLine Data: Διαφορετικότητα -λύση στο σταυρόλεξο της πολυπλοκότητας των πληροφοριών

Πληροφορική δεν είναι μόνο οι συσκευές (computers, smartphones, tablets, laptops κ.ο.κ.), αλλά κυρίαρχο συστατικό είναι το λογισμικό (software), που δρα και επιδρά στην καθημερινότητά μας

Read More »

Diastasys:Η λύση που δίνει ασφάλεια επένδυσης σε ασφαλιστικές & μεσιτικές

με την έκδοση οποιουδήποτε συμβολαίου, για όλους τους κλάδους: το σύνολο της πληροφορίας έχει διατρέξει το σύστημα και έχει ενημερώσει όλα τα σχετικά υποσυστήματα δίχως παρεμβάσεις ή άλλες επιπρόσθετες ενέργειες

Read More »

Α.Χριστοφίλης/MetLife:Η επικοινωνία με τον πελάτη δεν ήταν ποτέ πιο προσωπική υπόθεση

Η μεγαλύτερη πρόκληση για κάθε εταιρεία που θέλει να συμβαδίζει με τις επιταγές της εποχής είναι να υπάρχει άμεση συσχέτιση της επιχειρηματικής στρατηγικής με τη χρήση των νέων και καινοτόμων τεχνολογιών.

Read More »

Ιωάννης Βοτσαρίδης – Interlife: Aνακατατάξεις εν όψει στο κλάδο

Οι Διαμεσολαβητές πρέπει οι ίδιοι να συνασπιστούν και να δημιουργήσουν συνεταιριστικά δίκτυα Ηλεκτρονικών Πωλήσεων, υποστηριζόμενα όμως από την ανθρώπινη παρουσία και επαφή τους με τον πελάτη

Read More »

DARAG: Η ελληνική αγορά είναι έτοιμη για λύσεις run-off

Η εφαρμογή της Οδηγίας Solvency II θα κάνει τις ασφαλιστικές ακόμη πιο προσεκτικές όσον αφορά την αξιοποίηση των κεφαλαίων τους και θα τις ωθήσει να αναζητήσουν τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή σε σχέση με τη στρατηγική τους.

Read More »

Γ. Αθανασίου: Ο ισπανικός ασφαλιστικός κολοσσός MAPFRE παρακολουθεί τις ελληνικές εξελίξεις

H παρουσία της MAPFRE στην Ελλάδα προσθέτει ένα ακόμη μεγάλο όνομα πολυεθνικής ασφαλιστικής που μπορεί να προσφέρει λύσεις και προϊόντα προσαρμοσμένα στις αυξανόμενες απαιτήσεις του ασφαλισμένου.

Read More »

Ευρωπαϊκή Πίστη: Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί επιχειρηματική συμπεριφορά του ομίλου

Βελτιώνουμε την απόδοσή μας και θεμελιώνουμε μια λειτουργία που να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και προοπτική μας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Read More »

Η Ευρώπη Ασφαλιστική σε νέα πορεία – Είσοδος στον κλάδο υγείας με έμφαση στην ποιότητα και τη συνεργασία

Μια δυναμική, αμιγώς ελληνική, ασφαλιστική εταιρεία, που προσβλέπει στο μέλλον, και γι’ αυτό επενδύει στην τεχνολογική εξέλιξη, σε νέα προϊόντα και στο ανθρώπινο δυναμικό της.

Read More »