Απόψεις

Ο θεσμός της διαμεσολάβησης στην Νομική Προστασία και την ελληνική αγορά

H ταχύτητα, η αποτελεσματικότητα και η ευελιξία της διαδικασίας σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος που συνεπάγεται, αναμένεται ότι θα αποτελέσουν τους βασικούς λόγους για να προσφύγει ο έλληνας πολίτης στη διαμεσολάβηση

Read More »

Generali – Κ. Κεχρή: Οι φόροι στα ακίνητα δεν αφήνουν «χώρο» για το ασφάλιστρο

«Ο σημαντικότερος κίνδυνος είναι ο σεισμός, ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ακόμη ότι είναι υποχρέωση του κράτους η κάλυψη έναντι του συγκεκριμένου κινδύνου»

Read More »