Απόψεις

M. Papadakis: Στην αγορά της Ελλάδας επικεντρωμένο το Lloyd’s

Eνα ποσοστό1% αύξησης της ασφαλιστικής διείσδυσης μεταφράζεται σε μείωση της τάξεως του 13% σε ασφαλιστικές απώλειες, σε 22% μείωση της εισφοράς των φορολογουμένων μετά από μια καταστροφή και αυξανόμενη επένδυση αντίστοιχη του 2% του εθνικού ΑΕΠ.

Read More »

Δ. Μαζαράκης: Αυξάνεται η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την αγορά

Πέρα από τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις, θα χρειαστεί και η ίδια η αγορά μας να πλησιάσει περισσότερο τους ασφαλισμένους. Εξάλλου, πρόσφατες έρευνες του κλάδου μας έδειξαν ότι οι πολίτες εμπιστεύονται την ιδιωτική ασφάλιση όλο και περισσότερο.

Read More »

Ν. Βαγιακάκος: Κερδισμένοι όσοι ορίσουν την τάση της αγοράς μέσω νέων τεχνολογιών

Ο κύριος παράγοντας που καθορίζει το capacity της αγοράς είναι αφενός η ύπαρξη ή μη κεφαλαίου διατεθειμένου να αναλάβει ρίσκο και αφετέρου οι πραγματικές αποζημιώσεις στις οποίες το εν λόγω κεφάλαιο καλείται να ανταποκριθεί

Read More »