Στα €40,17 δισ η κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., πτώση 1,5%

Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €40,17 δισ., μειωμένη κατά 1,5% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση που κατέχει το ΤΧΣ, η μείωση αγγίζει το 1,3%.

Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του Νοεμβρίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς ανέρχεται σε 64,8% έναντι 65,0% στο τέλος του προηγούμενου μήνα, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 0,3%. Ωστόσο, συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ (1.544,08 εκατ. ευρώ ή 3,8%) στη συνολική κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανέρχεται σε 62,3% παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 0,1% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα.

Συνολική αξία συναλλαγών €1,12 δις (αυξημένη κατά 22,4% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και μειωμένη κατά 7,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους).

Ο συνολικός αριθμός των αξιών που μεταβιβάστηκαν λόγω διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών ανήλθε στα 1.064.253.813 τεμάχια καταγράφοντας αύξηση 16,7% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (912.162.491 τεμάχια) και μείωση 41,9% σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016 (1.830.463.534 τεμάχια).

-Οι ξένοι επενδυτές τον Νοέμβριο 2017 πραγματοποίησαν το 57,3% της συνολικής αξίας συναλλαγών

-15,56 χιλιάδες Ενεργές Μερίδες επενδυτών (από 14,35 χιλιάδες τον προηγούμενο μήνα).

-595 Νέες Μερίδες επενδυτών (από 566 τον προηγούμενο μήνα).

Απώλειες της τάξης του 2,5% στην τιμή του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Η Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2017 έφτασε τα €1.116,70 εκατ. σημειώνοντας άνοδο κατά 22,4% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €912,51 εκατ. Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2016 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.211,87 εκατ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 7,9%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Νοεμβρίου 2017 ήταν €50,76 εκατ., αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (€41,48 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (€55,08 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Νοέμβριο 2017 ανήλθε στις 15.556 έναντι 14.351 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Νοέμβριο του 2016 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 15.623).

Τον Νοέμβριο 2017 δημιουργήθηκαν 595 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 566 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €40,17 δισ.  Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €40,80 δισ., σημειώθηκε μείωση της τάξης του 1,5%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €38,71 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 3,8%.

Ανάλυση Συναλλαγών βάσει κατηγορίας επενδυτών

Τον Νοέμβριο 2017 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές της τάξης των €45,68 εκατ. Οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€40,00 εκατ.), Οργανισμούς ΕΕ (€15,57 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€2,66 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€1,63 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ετ. Επενδύσεις Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεις σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€9,37 εκατ.), Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€2,61 εκατ.), Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€2,08 εκατ.).

Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων ύψους €45,66 εκατ. Οι μεγαλύτερες εισροές προέρχονται από Ιδιώτες, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις (€20,59 εκατ.), Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (€15,60 εκατ.), Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (€13,92 εκατ.), Ετ. Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, Ετ. Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία, Λοιπά Αμοιβαία Κεφάλαια (€2,09 εκατ.), ενώ οι μεγαλύτερες εκροές προέρχονται από Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματαγοράς (€3,74 εκατ.), Πιστωτικά Ιδρύματα & Πολυμερείς Αναπτυξιακές Τράπεζες (€2,93 εκατ.).

Οι ξένοι επενδυτές τον Νοέμβριο 2017 πραγματοποίησαν το 57,3% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,0% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Νοέμβριο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 53,1% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Νοέμβριο 2017 πραγματοποίησαν το 17,6% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 18,5% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 18,0% των συναλλαγών) .

Συμμετοχή Επενδυτών στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του μήνα -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 62,3% παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Οκτωβρίου 2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 64,8% έναντι 65,0%. Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 61,0% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 63,7% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 37,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *