Άδεια Ικανότητας Μοτοσικλετιστή – Έλλειψη, όμως είχε πετύχει στις εξετάσεις προ του ατυχήματος

Αναιρείται Εφετειακή απόφαση που δεν έλαβε υπόψη της το προσκομιζόμενο έγγραφο της Διεύθυνσης Μεταφορών – Τμήματος Χορήγησης αδειών οδήγησης του ΥΠΕΧΩΔΕ με το οποίο βεβαιώνεται ότι ο οδηγός μοτοσικλέτας είχε πετύχει στις γραπτές εξετάσεις και στην πρακτική εξέταση (πορεία), προκειμένου να λάβει άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας. Έτσι δεν καθίσταται αδιστάκτως βέβαιο ότι το Εφετείο έλαβε υπόψη του και συνεκτίμησε το στοιχείο αυτό, το οποίο ήταν κρίσιμο για την οδηγική ικανότητα του θανόντος οδηγού της δίκυκλης μοτοσικλέτας και την εντεύθεν αποκλειστική υπαιτιότητα του, ενόψει της παραδοχής της προσβαλλόμενης ότι αποκλειστικά υπαίτιος του θανατηφόρου τραυματισμού του ήταν ο ίδιος ο οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας, διότι οδηγούσε την μοτοσικλέτα χωρίς να έχει την άδεια ικανότητας οδήγησης μοτοσικλέτας. Επομένως δεκτός ως βάσιμος  ο εκ του αριθ. 11γ’ του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγος αναίρεσης.

Επιπροσθέτως ενώ το Εφετείο δέχεται ότι και στις δύο πλευρές της οδού ήταν σταθμευμένα οχήματα και ότι ο οδηγός του λεωφορείου κατά την προσωρινή του στάση παρέμεινε στο μέσο της ανωτέρω οδού, καταλαμβάνοντας και μέρος της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και ότι ο θανατωθείς οδηγός της δίκυκλης μοτοσικλέτας, κατά το προσπέρασμά του από τα αριστερά στον κενό χώρο της αριστερής λωρίδας δεν μείωσε παντελώς την ταχύτητά του, κινήθηκε αν όχι με μεγαλύτερη, πάντως με την ίδια αυξημένη ταχύτητα για να προσπεράσει το λεωφορείο,  δεν προσδιορίζει: α) το πλάτος του οδοστρώματος μεταξύ των σταθμευμένων στην αριστερή πλευρά οχημάτων και του ακινητοποιημένου στη στάση λεωφορείου, β) την ταχύτητα της δίκυκλης μοτοσικλέτας κατά τον χρόνο του ατυχήματος και το επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας στον τόπο του ατυχήματος.  Επομένως  δεκτοί οι από  τον αριθ. 19 του άρθρου 559 ΚΠολΔ λόγοι αναιρέσεως για έλλειψη νόμιμης βάσης και ανεπάρκεια αιτιολογιών.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου – Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ο Σόλων

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *