Έξι νέα προϊόντα από τη CNP Ζωής

Έξι νέα προϊόντα παρουσιάζει η CNP Ζωής, τα οποία εμπλουτίζουν σημαντικά το πλήθος αλλά και το εύρος των λύσεων που παρέχει για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών της.

Τα νέα προϊόντα υπάγονται στον Κλάδο Ζωής και είναι τα εξής:

  1. Πρόσκαιρη Ασφάλιση Θανάτου
  2. Πρόσκαιρη Συμπληρωματική Ασφάλιση Θανάτου
  3. Ασφάλιση Θανάτου από Ατύχημα
  4. Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για οποιοδήποτε επάγγελμα από Ατύχημα ή Ασθένεια
  5. Ασφάλιση Μόνιμης Ολικής ή Μερικής Ανικανότητας από Ατύχημα
  6. Ασφάλιση Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων λόγω Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας για οποιοδήποτε επάγγελμα από ατύχημα ή ασθένεια

Έτσι, πέρα από τα ήδη προσφερόμενα προϊόντα Υγείας Bonjour Health, Bonjour Choice, Bonjour Optimum και Bonjour Primary, τα οποία θα εξακολουθήσουν να προσφέρονται, παρέχεται πλέον η δυνατότητα του συνδυασμού προσφερομένων καλύψεων στο ίδιο ασφαλιστήριο συμβόλαιο, χάρη στη σημαντική αναβάθμιση των μηχανογραφικών δυνατοτήτων της εταιρείας.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της CNP Ζωής, η διάθεση των ανωτέρω νέων προϊόντων ισχυροποιεί το πλήθος των επιλογών των ασφαλισμένων της και ενισχύει τις προσπάθειες των πωλήσεων, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά τα ποσοστά ικανοποίησης των συνεργατών της.

Επιπλέον, προσηλωμένη σταθερά στη διαρκή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της, η εταιρεία εργάζεται ήδη για τη δημιουργία νέων προϊόντων, τα οποία θα ανακοινώσει στους συνεργάτες της εντός του πρώτου τριμήνου του νέου έτους.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *