Συνήγορος του Πολίτη: Οι καταγγελίες ασφαλισμένων, οι κλάδοι και τα αποτελέσματα

Μειωμένες ήταν το 2015 σε σχέση με το 2014 οι αναφορές που έγιναν από ασφαλισμένους στο Συνήγορο του Καταναλωτή, για υποθέσεις που αφορούσαν ασφαλιστικά προϊόντα ή ανάλογες υπηρεσίες.

Όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση του φορέα, πέρυσι οι υπηρεσίες του ενεπλάκησαν σε 307 υποθέσεις έναντι 338 το 2014, οι οποίες αποτέλεσαν περίπου το 30% του συνόλου των υποθέσεων σχετικών με χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με τις οποίες ασχολήθηκε ο Συνήγορος. Πέρυσι ζητήθηκε η συνδρομή του  Συνηγόρου για 725 υποθέσεις τραπεζικών υπηρεσιών και για 15 υποθέσεις σχετικές με επενδύσεις, συντάξεις και κινητές αξίες.

 Σε ότι αφορά ειδικότερα τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, το 31,3% των υποθέσεων είχαν να κάνουν με τις ασφαλίσεις Υγείας, το 29% με τις Γενικές Ασφάλειες, το 38,1% με προϊόντα Ζωής, το 1,3% με τις Ασφαλίσεις Μεταφορών και το 0,3% με τις ασφαλίσεις Ταξιδιών.

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το σύνολο των αναφορών που έγιναν στο Συνήγορο του Καταναλωτή σχετικά με χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, μετά από τη διαμεσολάβηση αρμοδίων παραγόντων του φορέα, το 58,5% αυτών έκλεισαν υπέρ του καταναλωτή, το 13,6% υπέρ του προμηθευτή, ενώ για το υπόλοιπο 27,8% δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη συμφωνίας οπότε, στις περισσότερες των περιπτώσεων  τα εμπλεκόμενα μέρη ακολούθησαν τη δικαστική οδό.

 Οι περισσότερες υποθέσεις που αφορούσαν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με τις οποίες ασχολήθηκε ο Συνήγορος και ειδικότερα το 32,2% αυτών, είχαν να κάνουν με την τιμολόγηση και την είσπραξη των χρεών, το 25,2% με την ποιότητα των υπηρεσιών, το 12,4% με το περιεχόμενο των συμβάσεων και το 12,2% με την τιμή ή τη χρέωση του προϊόντος.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *