Συγκρατημένη αισιοδοξία στο διεθνές συνέδριο των αντασφαλιστών

Της Λαλέλας Χρυσανθοπούλου

Με συγκρατημένη αισιοδοξία ατενίζουν το μέλλον τα στελέχη του αντασφαλιστικού κλάδου, ενθαρρυμένοι από την πρόσφατη επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των αντασφαλίστρων, τη συνετή διαχείριση των κινδύνων και τα διαφαινόμενα οφέλη από την τεχνολογική πρόοδο.

Οι συμμετέχοντες στο ετήσιο διεθνές συνέδριο των αντασφαλιστικών εταιρειών, που διοργάνωσαν οι PwC από κοινού με την S&P στις Βερμούδες προ ολίγων ημερών, υπογράμμισαν τις σταθερές αποδόσεις της αγοράς σε μια περίοδο όπου η κερδοφορία συμπιέζεται, οπότε η αποδοτικότητα και η πειθαρχία είναι ζωτικής σημασίας. Η επιβράδυνση του ρυθμού μείωσης των ασφαλίστρων, μια τάση που ευνοήθηκε από την μειωμένη είσοδο εναλλακτικών κεφαλαίων στην αγορά και την ενισχυμένη πειθαρχία όσον αφορά την ανάληψη κινδύνων, σε συνδυασμό με την εστίαση των εταιρειών σε ευκαιρίες ανάπτυξης, δημιουργεί λόγους για… θετική σκέψη.

Τα πλεονάζοντα αντασφαλιστικά κεφάλαια τόσο από τις παραδοσιακές όσο και τις εναλλακτικές πηγές, σε συνδυασμό με μια περίοδο σχετικά μικρών φυσικών καταστροφών (σε σύγκριση με τους ιστορικούς μέσους όρους) και χαμηλών επιτοκίων, επέτρεψαν στους αγοραστές αντασφαλιστικής κάλυψης να επωφεληθούν από αποτελεσματική προστασία υπό ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις. Αντιδρώντας ωστόσο στη συνεχή πτώση των τιμών στους περισσότερους κλάδους δραστηριότητας, αλλά και στην επιδίωξη πολλών πρωτασφαλιστών για υπερβολικά χαμηλά αντασφάλιστρα, πολλοί παίκτες στον κλάδο των αντασφαλειών αλλά και των εναλλακτικών κεφαλαίων (insurance-linked securities ή ILS) αρνήθηκαν να «γράψουν» δουλειές σε πολύ χαμηλές τιμές.

Η πειθαρχία που επέδειξαν τόσο οι παραδοσιακοί όσο και οι εναλλακτικοί παίκτες της αγοράς, καθώς και η διευρυνόμενη γκάμα των εργαλείων μεταφοράς κινδύνου που μπορεί να προσφέρει ο αντασφαλιστικός κλάδος και τα ILS, σε συνδυασμό με την επιθυμία για επέκταση σε νέες περιοχές και κατηγορίες κινδύνων, είναι βάσιμος λόγος να υπάρχει αισιοδοξία, υποστήριξαν οι συμμετέχοντες στο συνέδριο. «Βλέπω προοπτικές τόσο για να μεγαλώσουμε την πίτα της αντασφαλιστικής αγοράς όσο και για να προσελκύσουμε νέους κινδύνους, όπως τον κυβερνοκίνδυνο», σχολίασε ο Kevin O’Donnell, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της RenaissanceRe Holdings.

Οι ομιλητές υπογράμμισαν τις προοπτικές ανάπτυξης σε κλάδους όπως οι κυβερνοεπιθέσεις και το κλείσιμο της ψαλίδας της ασφαλιστικής κάλυψης (δηλαδή τη διαφορά μεταξύ των οικονομικών και των ασφαλισμένων ζημιών). Η καινοτομία και η τεχνολογία μπορούν επίσης να διευκολύνουν την είσοδο σε νέους κλάδους, καθώς η πολυπλοκότητα των νέων απειλών (cyber, τρομοκρατία κλπ.) και η έλλειψη επαρκούς κατανόησης ορισμένων κινδύνων σε αναδυόμενες περιοχές περιορίζουν τα περιθώρια ελιγμών των αντασφαλιστικών εταιρειών και των ILS.

«Παρότι οι περισσότερες αντασφαλιστικές εταιρείες έχουν αγκαλιάσει τις νέες τεχνολογίες, απαιτείται μεγαλύτερη πρόοδος για να ανταγωνιστούμε τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που διαταράσσουν τον κλάδο. Η τεχνολογία μπορεί να βελτιώσει το underwriting, η αντασφάλιση μπορεί να μειώσει το κενό προστασίας. Η μείωση του αριθμού των διαμεσολαβούντων (disintermediation) ωφελεί τόσο τους πελάτες όσο και τους επενδυτές, η στρατηγική μείωση του κόστους αποτελεί προτεραιότητα», σχολίασε o Arthur Wightman, υψηλόβαθμο στέλεχος της PwC

Κοινός τόπος ήταν ότι το 2017 θα αποτελέσει ακόμα μια χρονιά προκλήσεων για τον αντασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος ωστόσο έχει τα φόντα να επιτύχει.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *