Σεμινάριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από το ΕΙΑΣ

Σεμινάριο διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών με θέμα «Corporate Social Responsibility – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» θα πραγματοποιηθεί στις αίθουσες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού κέντρου του ΕΙΑΣ (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016, 9:00-15.45.

Εισηγητής  του σεμιναρίου θα είναι ο Αντώνης Σπανός, σύμβουλος επιχειρήσεων & εκπαίδευσης, εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης & αριστείας.

Σκοπός του σεμιναρίου

 • Πληροφόρηση των συμμετεχόντων για τα σημαντικά θέματα / όρους / προβλήματα / προτεραιότητες της ΕΚΕ / εταιρικής διακυβέρνησης διεθνώς.
 • Εξοικείωση με τη στρατηγική ΕΚΕ και την ανάλυση ουσιαστικότητας – materiality analysis
 • Αναφορά στα κυριότερα πρότυπα, μοντέλα και κατευθυντήριες οδηγίες που χρησιμοποιούνται παγκόσμια. Σχέσεις και επικαλύψεις μεταξύ αυτών των προτύπων
 • Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις βασικές μεθοδολογίες για συστηματική εφαρμογή της ΕΚΕ στην εταιρεία τους
 • Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τους όρους «αειφορία» και «αναφορά αειφορίας»
 • Να τονιστεί η σημασία και βαρύτητα των δεικτών επίδοσης για την αειφορία (KPIs)
 • Εξοικείωση των συμμετεχόντων με το περιεχόμενο αναφορών αειφορίας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξοικειωθούν με την έννοια και τα σύγχρονα πρότυπα Εταιρικής Ευθύνης, όπως και για τις τεχνικές εφαρμογής Εταιρικής Ευθύνης σε μια επιχείρηση.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν

 • Η ανάγκη για παγκόσμια μοντέλα ΕΚΕ – Βασική ορολογία ΕΚΕ και βασικοί πυλώνες ΕΚΕ
 • Τα πιο γνωστά πρότυπα και κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΚΕ
 • Αειφορία. Οι πυλώνες της ΕΚΕ κατά τα πρότυπα ISO 26000 και EFQM. Οι σχέσεις και ομοιότητες με άλλα πρότυπα ΕΚΕ, όπως το SA 8000
 • Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» και η σχέση του με την αειφορία
 • Σχεδιασμός στρατηγικής ΕΚΕ, δείκτες, και στόχοι ΕΚΕ
 • Πώς γίνεται η μελέτη σχετικότητας – materiality analysis
 • Περιεχόμενα της ετήσιας έκθεσης αειφορίας. Μελέτη περιπτώσεων
 • Οι αναφορές αειφορίας κατά GRI G
 • Συζήτηση – αυμπεράσματα 

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μέχρι τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016, ενώ το κόστος ξεκινά από 85 ευρώ για εταιρείες μέλη του ΕΙΑΣ.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ_16.12.2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *