Σεμινάρια ΕΙΑΣ για την υποχρεωτική επανεκπαίδευση διαμεσολαβητών στον Τομέα Β΄

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών (ΕΙΑΣ), ο επίσημος θεσμικός -μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα- εκπαιδευτικός φορέας της ασφαλιστικής αγοράς, υλοποιεί εγκεκριμένα από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης της ΔΕΙΑ της Τράπεζας της Ελλάδος εκπαιδευτικά σεμινάρια για τα έτη 2015 και 2016, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της υποχρεωτικής επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης των γνώσεων των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς» και τον Τομέα Γ΄ «Ανάπτυξη Ατομικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων».

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΙΑ έχει διευκρινίσει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 της ΠΕΕ 45/2014, οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές υποχρεούνται να παρακολουθούν κάθε χρόνο σεμινάρια και των τριών τομέων (Α΄, Β΄, Γ΄), έκαστο των οποίων πρέπει έχει ελάχιστη διάρκεια 5 ωρών, προκειμένου κάθε ασφαλιστικός διαμεσολαβητής να συγκεντρώνει τουλάχιστον 75 ώρες πιστοποιημένης εκπαίδευσης στους τρεις τομείς εντός των πέντε ετών 2015-2019.

Το ΕΙΑΣ ανακοινώνει τα δύο παρακάτω 8ωρα σεμινάρια για τον Τομέα Β΄ «Θεσμικά Θέματα της Ασφαλιστικής Αγοράς», που θα διεξαχθούν στο εκπαιδευτικό κέντρο του ινστιτούτου (Λ. Συγγρού 106, 5ος όροφος) με φυσική παρουσία των εκπαιδευομένων στην τάξη. Αιτήσεις συμμετοχής για τα σεμινάρια θα γίνονται δεκτές μέχρι την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016, ενώ το κόστος ξεκινά από 50 ευρώ.

1ο Σεμινάριο: «Ασφαλιστική Σύμβαση & Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων – Νομιμοποίηση Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»                                                

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, 12.00-20.00. Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου:

Ασφαλιστική Σύμβαση

 • Βασικές αρχές του ασφαλιστικού νόμου 2496/97 και των τροποποιήσεων αυτού. 

Κλάδος Αστικής Ευθύνης Αυτοκινήτων

 • Το υφιστάμενο πλαίσιο υποχρεωτικής ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου του ν. 489/76 και οι τροποποιήσεις που επήλθαν μετά τη θέση σε εφαρμογή του ν. 4261/2014 καθώς και η πράξη ΤτΕ υπ’ αριθ.  3/5/26.1.2011
 • Ν. 4092/2012 για τα όρια κάλυψης του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων και για το καθεστώς της καταβαλλόμενης εισφοράς
 • Ν. 4141/2013 για τη διαδικασία ηλεκτρονικού ελέγχου της κυκλοφορίας των ανασφάλιστων οχημάτων
 • Ν. 4286/2014 για την τροποποίηση των κυρώσεων λόγω ανασφάλιστου οχήματος 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

 • Ισχύοντες νομοθετικοί και ειδικοί κανονιστικοί κανόνες την αποφυγή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
 • Εφαρμογή της νομοθετικής πράξης FATCA των ΗΠΑ στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης
 • Αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα της ιδιωτικής ασφάλισης 

2ο Σεμινάριο: «Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση & Αιτιάσεις» 

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016, 09.30-17.30. Σύντομη περιγραφή του περιεχομένου:

 • Βασικές ρυθμίσεις του ισχύοντος καθεστώτος δραστηριοποίησης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
 • Κανόνες πιστοποίησης ασφαλιστικών διαμεσολαβητών μετά την αντικατάσταση της ΠΔ/ΤΕ 2647/7.11.2011 από την υπ’ αριθ. 16/21.5.2013 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ για την εκπαίδευση και πιστοποίηση
 • Καθεστώς επανεκπαίδευσης και επαναπιστοποίησης (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (υπ’ αριθ. 45/21.11.2014 πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ)
 • Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 88/5-4-2016, σχετικά με την εξέταση Αιτιάσεων από τις Ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
 • Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 89/5-4-2016, σχετικά με την εξέταση Αιτιάσεων από τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
 • Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ 86/5-4-2016, σχετικά με τον Κανονισμό Συμπεριφοράς των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.
 • Σύντομη αναφορά στις Ευρωπαϊκές Εξελίξεις σχετικά με τη Διαμεσολάβηση

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ασφαλιστικούς συμβούλους, πράκτορες, μεσίτες ασφαλίσεων και συντονιστές ασφ/κών συμβούλων), σε υπαλλήλους επιχειρήσεων (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και πιστωτικών ιδρυμάτων. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία στις πωλήσεις προϊόντων Ζωής και Ζημιών, καθώς και να είναι είτε κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ είτε απόφοιτοι Λυκείου.

Το κάθε σεμινάριο θα περιλαμβάνει: 

 • παραδόσεις της ύλης βάσει της οποίας θα επαναπιστοποιηθούν οι γνώσεις των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
 • διεξαγωγή test κατανόησης.

Δοκιμασία test κατανόησης: 

Στο τέλος του κάθε σεμιναρίου θα διεξάγονται εξετάσεις (διάρκειας 1 ώρας) για την πιστοποίηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων με το σύστημα ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (multiple choice).

Στους συμμετέχοντες που θα παρακολουθούν αυτά τα εγκεκριμένα από την ΤτΕ σεμινάρια και θα ολοκληρώνουν επιτυχώς τα tests κατανόησης θα χορηγούνται από το ΕΙΑΣ «Βεβαιώσεις Περαίωσης», με την έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα αναγράφουν τον κωδικό έγκρισης σεμιναρίου από την ΤτΕ, τον τομέα επανεκπαίδευσης, τον τίτλο / αντικείμενο του σεμιναρίου και τη διάρκεια του σεμιναρίου, για την αναγκαία επανεγγραφή τους στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο.

Περισσότερες πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής, στο αρχείο ATT00610

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *