Στην Ορίζων η MARCAT S.a.r.l. με συμμετοχή 50,1%

Την συμμετοχή της MARCAT S.a.r.l. στο μετοχικό κεφάλαιο της Ορίζων Γενικών Ασφαλίσεων με ποσοστό 50,1% ενέκρινε η Επιτροπή Πιστωτικών & Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΕΠΑΘ) της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν. 4364/2016.

Η Ορίζων Ασφαλιστική βρίσκεται στο χώρο των ασφαλίσεων από το 1964, συγκαταλέγεται ανάμεσα στις παραδοσιακότερες και οικονομικά σταθερότερες δυνάμεις της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Προσφέρει ευέλικτα και ολοκληρωμένα προϊόντα, ξεκάθαρους όρους συμβολαίων, δίκαιη τιμολόγηση, γρήγορη και φιλική εξυπηρέτηση, ταχύτητα στις αποζημιώσεις, μαζί με την εγγύηση της άριστης συνεργασίας με μια εταιρία που συγκαταλέγεται στις υγιέστερες της Ελλάδας.

Η ΟΡΙΖΩΝ με ιδία πρωτοβουλία συμμετείχε δοκιμασία της πέμπτης μελέτης οικονομικών επιπτώσεων (QIS5) για την κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας με βάση τις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας SOLVENCY ΙΙ.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης που διενήργησε η Εταιρία Συμβούλων KPMG, τα διαθέσιμα κεφάλαια της Εταιρίας υπερκαλύπτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια κατά 228%, καταδεικνύοντας την ιδιαίτερα υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια της Εταιρίας.

Ζήτησε επιπλέον να υλοποιηθεί η μελέτη των οικονομικών επιπτώσεων εφαρμογής περαιτέρω αυστηροποιημένων παραμέτρων (stress test) όπως αυτές έχουν τεθεί από την Τράπεζα της Ελλάδας όπου  και στην δεύτερη αυτή μελέτη υπερκαλύπτει τα απαιτούμενα κεφάλαια κατά 216%.

Η υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια αποδεικνύεται περαιτέρω από τις οικονομικές καταστάσεις μας οι οποίες καταγράφουν σταθερά υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Συμπληρώστε το αποτέλεσμα *